AmaHubo 143:1-12

  • Ukomela uNkulunkulu njengezwe elomile

    • ‘Ngizindla ngemisebenzi yakho’ (5)

    • “Ngifundise ukwenza intando yakho” (10)

    • ‘Kwangathi umoya wakhe omuhle ungangihola’ (10)

Ihubo likaDavide. 143  O Jehova, yizwa umthandazo wami; +Lalela lapho ngikhalela usizo. Ngokwethembeka kwakho nangokulunga kwakho, ngiphendule.   Ungayahluleli inceku yakho,Ngoba akukho muntu ophilayo ongaba olungile phambi kwakho. +   Ngoba isitha siyangijaha;Sichobozele ukuphila kwami emhlabathini. Singibangele ukuba ngihlale ebumnyameni njengalabo abafa kudala.   Ngiphelelwa amandla; *+Inhliziyo yami indikindiki. +   Ngikhumbula izinsuku zakudala;Ngicabanga ngawo wonke umsebenzi wakho; + Ngizindla* ngomsebenzi wezandla zakho.   Ngelulela izandla zami kuwe;Nginjengezwe elomile, elomele wena. + (Sela)   O Jehova, ngiphendule ngokushesha; +Amandla ami aphelile. *+ Ungangifihleli ubuso bakho, +Ngale kwalokho ngizofana nalabo abehlela egodini. *+   Mangizwe uthando lwakho oluqotho ekuseni,Ngoba ngithembele kuwe. Ngazise indlela okufanele ngihambe ngayo, +Ngoba ngiphendukela kuwe.   Jehova, ngikhulule ezitheni zami. Ngifuna ukuvikelwa nguwe. + 10  Ngifundise ukwenza intando yakho, +Ngoba wena unguNkulunkulu wami. Umoya wakho muhle;Kwangathi ungangihola emhlabathini oqondile.* 11  Ngilonde ngenxa yegama lakho Jehova. Ngikhulule osizini ngokulunga kwakho. + 12  Ziqothule* zonke izitha zami ngenxa yothando lwakho oluqotho; +Babhubhise bonke abangihlukumezayo, +Ngoba ngiyinceku yakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Umoya wami uyaphela.”
Noma, “Ngifunda.”
Noma, “ethuneni.”
NgesiHebheru, “Umoya wami uphelile.”
Noma, “ezweni lobuqotho.”
NgesiHebheru, “Zithulise.”