AmaHubo 139:1-24

  • UNkulunkulu uzazi kahle izinceku zakhe

    • Akukho ukubalekela umoya kaNkulunkulu (7)

    • “Ngenziwe ngendlela emangalisayo” (14)

    • ‘Wangibona ngisewumbungu’ (16)

    • ‘Ngihole ngendlela yaphakade’ (24)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. 139  O Jehova, ungihlolile futhi uyangazi. +   Uyazi lapho ngihlala nalapho ngisukuma. + Ubona imicabango yami ukude. +   Uyangibona* lapho ngihamba nalapho ngilala;Uyazazi zonke izindlela zami. +   Akukho zwi olimini lwami,Kodwa bheka! Jehova, wena usulazi kahle. +   Ngemuva nangaphambi kwami, ungizungezile;Ubeka isandla sakho phezu kwami.   Ulwazi olunjalo angikwazi ukuluqonda.* Luphakeme kakhulu, angikwazi ukulufinyelela. *+   Ngingawubalekela kanjani umoya wakho,Ngingacasha kuphi lapho ungeke ungibone khona? +   Ukube bengingakhuphukela ezulwini, ubuyobe ulapho,Ukube bengingalala eThuneni,* bheka! ubuyobe ulapho. +   Ukube bengingandiza ngamaphiko okuntwela kokusaUkuze ngiyohlala ngasolwandle olukude kakhulu, 10  Ngisho nalapho isandla sakho besiyongiholaNesandla sakho sokudla besiyongibamba. + 11  Uma ngithi: “Ngokuqinisekile ubumnyama buzongimboza!” Khona-ke ubusuku obungizungezile bebuyoba ukukhanya. 12  Ngisho nobumnyama bebungeke bube mnyama kakhulu kuwe,Kodwa ubusuku bebuyokhanya njengemini; +Ubumnyama buyafana nokukhanya kuwe. + 13  Ngoba wena wenza izinso zami;Wangigcina ngisithekile* esibelethweni sikamama. + 14  Ngiyakudumisa ngenxa yokuthi ngenziwe ngendlela emangalisayo. + Imisebenzi yakho iyamangalisa, +Ngikwazi kahle lokhu. 15  Amathambo ami ayengafihlekile kuweLapho ngenziwa ekusithekeni,Lapho ngelukwa ekujuleni komhlaba. + 16  Amehlo akho angibona ngisho ngisewumbungu;Zonke izitho zawo zazilotshiwe encwadini yakhoNgokuqondene nezinsuku ezabunjwa ngazo,Kungakabi bikho nesisodwa sazo. 17  Ave iyigugu imicabango yakho kimi! + O Nkulunkulu, yeka indlela eminingi ngayo! + 18  Uma ngizama ukuyibala, miningi kunezinhlayiya zesihlabathi. + Lapho ngiphaphama, ngisenawe. *+ 19  O Nkulunkulu, ukube nje ubungambulala omubi! + Khona-ke abantu abanodlame* bebeyosuka kimi, 20  Labo abakhuluma izinto ngawe ngezinhloso ezimbi;*Bayizitha zakho ezidelela igama lakho. + 21  Angibazondi yini labo abakuzondayo, Jehova, +Angibenyanyi yini abakuvukelayo? + 22  Ngibazonda ngokuphelele; +Sebeyizitha zami zangempela. 23  O Nkulunkulu ngihlole, wazi inhliziyo yami. + Ngihlole, wazi imicabango yami engikhathazayo. *+ 24  Bheka ukuthi ikhona yini indlela elimazayo kimi, +Ungihole + ngendlela yaphakade.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Uyangikala.”
Noma, “lumangalisa kakhulu kimi.”
Noma, “ukuluqonda.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma kungaba, “ngelukiwe.”
Noma kungaba, “ngizobe ngisaqhubeka ngiyibala.”
Noma, “abanecala legazi.”
Noma, “ngokomqondo wabo.”
Noma, “engincisha ukuthula.”