AmaHubo 138:1-8

  • Nakuba ephakeme, uNkulunkulu uyakhathalela

    • ‘Waphendula umthandazo wami’ (3)

    • ‘Ngisho noma ngisengozini, uyangikhulula’ (7)

ElikaDavide. 138  Ngizokudumisa ngayo yonke inhliziyo yami. + Ngizokuculela izingoma zokudumisa,Phambi kwabanye onkulunkulu.*   Ngizokhothama ngibheke ngasethempelini lakho elingcwele, *+Ngizolidumisa igama lakho +Ngenxa yothando lwakho oluqotho nokwethembeka kwakho. Ngoba ulikhazimulisile izwi lakho negama lakho ngaphezu kwayo yonke enye into.*   Ngosuku engakubiza ngalo, wangiphendula; +Wangenza ngaba nesibindi, wanginika amandla. +   O Jehova, wonke amakhosi omhlaba ayokudumisa, +Ngoba ayobe ezwile ngezithembiso zakho.   Ayohlabelela ngezindlela zikaJehova,Ngoba inkazimulo kaJehova inkulu. +   Nakuba uJehova ephakeme, uyamqaphela othobekile, +Kodwa ozikhukhumezayo umazela kude kuphela. +   Ngisho noma ngisengozini, uyongilonda. + Uyokwelula isandla sakho ungivikele entukuthelweni yezitha zami;Isandla sakho sokudla siyongisindisa.   UJehova uyongenzela zonke izinto. O Jehova, uthando lwakho oluqotho luhlala kuze kube phakade; +Ungayishiyi imisebenzi yezandla zakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Ngizokudlalela izinsimbi zomculo, ukuze ngibonise ukuthi angibalaleli abanye onkulunkulu.”
Noma, “ngibheke endlini yakho engcwele.”
Noma kungaba, “ulikhazimulisile izwi lakho ngaphezu kwalo lonke igama lakho.”