AmaHubo 116:1-19

  • Ingoma yokubonga

    • “Ngizombuyisela ngani uJehova?” (12)

    • “Ngizothatha indebe yensindiso” (13)

    • “Ngizogcwalisa izifungo zami engizenze kuJehova” (14, 18)

    • Kuwukulahlekelwa okukhulu ukufa kwabaqotho (15)

116  Ngiyamthanda uJehovaNgoba uyalizwa* izwi lami, ukukhalela kwami usizo. +   Ngoba uyangilalela, *+Ngizombiza uma nje ngisaphila.*   Izintambo zokufa zangizungeza;Ngase ngilengela eGodini. *+ Ngangikhungethwe ukucindezeleka nosizi. +   Kodwa ngabiza igama likaJehova + ngathi: “O Jehova, ngikhulule!”*   UJehova unozwela* futhi ulungile; +UNkulunkulu wethu unesihe. +   UJehova uqapha abangenalwazi. + Ngangithotshisiwe kodwa wangisindisa.   Umphefumulo* wami mawuphinde uphumule,Ngoba uJehova ungiphathe ngomusa.   Wena ungikhululile* ekufeni,Iso lami ezinyembezini, unyawo lwami ekukhubekeni. +   Ngizohamba phambi kukaJehova ezweni labaphilayo. 10  Nganginokholo, ngoba ngakhuluma; +Ngangihlupheke kakhulu. 11  Lapho ngethukile ngathi: “Wonke umuntu ungumqambimanga.” + 12  Ngizombuyisela ngani uJehovaNgakho konke okuhle angenzele kona? 13  Ngizothatha indebe yensindiso,*Ngibize igama likaJehova. 14  Ngizogcwalisa izifungo zami engizenze kuJehovaPhambi kwabo bonke abantu bakhe. + 15  Kuwukulahlekelwa okukhulu* emehlweni kaJehovaUkufa kwabaqotho bakhe. + 16  Ngiyakuncenga Jehova,Ngoba ngiyinceku yakho. Ngiyinceku yakho, indodana yencekukazi yakho. Ungikhululile ezibophweni zami. + 17  Ngizonikela kuwe umhlatshelo wokubonga; +Ngizobiza igama likaJehova. 18  Ngizogcwalisa izifungo zami engizenze kuJehova +Phambi kwabo bonke abantu bakhe, + 19  Emagcekeni endlu kaJehova, +Phakathi kwakho, Jerusalema. Dumisani uJah! *+

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “Ngiyathanda ngoba uJehova uyalizwa.”
Noma, “uyagoba ukuze angilalele.”
NgesiHebheru, “zonke izinsuku zami.”
NgesiHebheru, “Nezimo ezicindezelayo zeShiyoli zangithola.”
Noma, “khulula umphefumulo wami.”
Noma, “unomusa.”
Noma, “ukhulule umphefumulo wami.”
Noma, “yensindiso enkulu.”
NgesiHebheru, “Kuyigugu.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.