AmaHubo 115:1-18

  • NguNkulunkulu kuphela okumelwe akhazinyuliswe

    • Izithixo ezingaphili (4-8)

    • Umhlaba unikwe abantu (16)

    • “Abafile abamdumisi uJah” (17)

115  Ungayiniki thina, Jehova, ungayiniki thina,*Kodwa nika igama lakho inkazimulo +Ngenxa yothando lwakho oluqotho nokwethembeka kwakho. +   Kungani izizwe kufanele zithi: “Uphi uNkulunkulu wabo?” +   UNkulunkulu wethu usemazulwini;Wenza noma yini ayithandayo.   Izithixo zabo ziyisiliva negolide,Umsebenzi wezandla zomuntu. +   Zinomlomo kodwa azikhulumi; +Zinamehlo kodwa aziboni;   Zinezindlebe kodwa azizwa;Zinamakhala kodwa azikwazi ukuhogela;   Zinezandla kodwa azikwazi ukuthinta;Zinezinyawo kodwa azikwazi ukuhamba; +Azikwazi ukukhipha izwi ngomphimbo wazo. +   Abantu abazenzayo bayofana nse nazo, +Nabo bonke abathembela kuzo. +   O Israyeli, thembela kuJehova +—Uwusizo lwakho nehawu lakho. + 10  O wena nzalo ka-Aroni, + thembela kuJehova—Uwusizo lwakho nehawu lakho. 11  Nina enesaba uJehova, thembelani kuJehova +—Uwusizo lwenu nehawu lenu. + 12  UJehova uyasikhumbula futhi uzosibusisa;Uzoyibusisa inzalo ka-Israyeli; +Uzoyibusisa inzalo ka-Aroni. 13  Uzobabusisa abesaba uJehova,Abancane kanye nabakhulu. 14  UJehova uzonandisa,Nina nezingane* zenu. + 15  Kwangathi uJehova anganibusisa, +UMenzi wezulu nomhlaba. + 16  Amazulu angakaJehova, +Kodwa umhlaba uwunike abantu. + 17  Abafile abamdumisi uJah; +Nanoma yibaphi abehlela egodini. *+ 18  Kodwa thina sizomdumisa uJahKusukela manje kuze kube phakade. Dumisani uJah!*

Imibhalo yaphansi

Noma, “Akukho lutho olungolwethu, Jehova, akukho lutho olungolwethu.”
NgesiHebheru, “namadodana.”
NgesiHebheru, “ekuthuleni.”
Noma, “Haleluya!” Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.