AmaHubo 110:1-7

  • Inkosi nompristi onjengoMelkhizedeki

    • ‘Busa phakathi kwezitha zakho’ (2)

    • Intsha ekhonza ngokuzithandela injengamaconsi amazolo (3)

Ihubo likaDavide. 110  UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokudla sami +Ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwezinyawo zakho.” *+   UJehova uyothumela intonga yamandla akho ivela eZiyoni, ethi: “Nqoba phakathi kwezitha zakho.” +   Abantu bakho bayozinikela ngokuzithandela ngosuku lwempi yakho.* Iqembu lakho lezinsizwa linjengamaconsi amazolo entathakusaLingcwele futhi liyakhazimula ngokubukeka.   UJehova ufungile futhi ngeke awushintshe umqondo,* wathi: “Wena ungumpristi kuze kube phakade +Ngokwendlela kaMelkhizedeki!” +   UJehova uyoba ngasesandleni sakho sokudla; +Uyophihliza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yakhe. +   Uyokhipha isahlulelo ngokumelene* nezizwe; +Uyogcwalisa izwe ngezidumbu. + Uyophihliza inhloko* yomhlaba wonke.*   Iyophuza* emfudlaneni ogudla umgwaqo. Ngenxa yalokho, iyoliphakamisela phezulu ikhanda layo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “zibe yisenabelo sezinyawo zakho.”
Noma, “ngosuku ibutho lempi yakho eliyohlasela ngalo.”
Noma, “ngeke azisole.”
Noma, “phakathi.”
NgesiHebheru, “umholi.”
Noma, “yezwe elikhulu.”
Kubhekiselwa “eNkosini” okukhulunywe ngayo evesini lokuqala.