AmaHubo 11:1-7

  • Ukuphephela kuJehova

    • “UJehova usethempelini lakhe elingcwele” (4)

    • UNkulunkulu uyamzonda umuntu othanda ubudlova (5)

Kumqondisi. ElikaDavide. 11  Ngiphephele kuJehova. + Ningasho kanjani ukuthi kimi: “Balekela entabeni njengenyoni!   Bheka indlela ababi abagobisa ngayo umnsalo;Bafaka umcibisholo entanjeni yomnsalo,Ukuze bacibishele labo abaqotho enhliziyweni besebumnyameni.   Lapho izisekelo* zibhidliziwe,Yini umuntu olungile angayenza?”   UJehova usethempelini lakhe elingcwele. + Isihlalo sikaJehova sobukhosi sisemazulwini. + Amehlo akhe ayabona, amehlo akhe aqaphelayo* ahlola abantwana babantu. +   UJehova uhlola olungile kanye nomubi; +Uyamzonda umuntu othanda ubudlova. +   Uyobekela ababi izicupho;*Uyobajezisa ngomlilo nesibabule + nangomoya oshisayo.   Ngoba uJehova ulungile; + uyazithanda izenzo zokulunga. + Abaqotho uyobabonisa umusa. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “izisekelo zobulungisa.”
Noma, “akhanyayo.”
Noma kungaba, “amalahle avuthayo.”
Noma, “bayobona ubuso bakhe.”