AmaHubo 100:1-5

  • Ukubonga uMdali

    • “Khonzani uJehova ngokuthokoza” (2)

    • ‘NguNkulunkulu owasenza’ (3)

Ihubo lokubonga. 100  Memezani ngenjabulo nidumise uJehova, nonke nina bantu basemhlabeni. +   Khonzani uJehova ngokuthokoza. + Wozani phambi kwakhe nimemeze ngenjabulo.   Yazini* ukuthi uJehova unguNkulunkulu. + Nguye owasenza, singabakhe. *+ Singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. +   Ngenani emasangweni akhe nimbonge, +Emagcekeni akhe nimdumise. + Mbongeni; dumisani igama lakhe. +   Ngoba uJehova muhle; +Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade,Nokuthembeka kwakhe kuzo zonke izizukulwane. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Qondani.”
Noma kungaba, “akuthina.”