Eyesithathu KaJohane 1:1-14

  • Ukubingelela nomthandazo (1-4)

  • Kunconywa uGayu (5-8)

  • UDiyotrefe othanda ukuvelela (9, 10)

  • UDemetriyu ukhulunyelwa kahle (11, 12)

  • Izinhlelo zokuvakasha nemikhonzo (13, 14)

 Mina ndoda endala,* ngibhalela uGayu othandekayo, engimthanda ngeqiniso.  Gayu othandekayo, ngithandazela ukuba kuzo zonke izinto uqhubeke uphumelela futhi ube nempilo enhle, njengoba nje uchuma.  Ngoba ngajabula kakhulu lapho kufika abafowethu futhi befakazela iqiniso onalo, njengoba uqhubeka uhamba eqinisweni. +  Ayikho into engijabulisa kakhulu kunale:* ukuba ngizwe ukuthi abantwana bami bayaqhubeka behamba eqinisweni. +  Mfowethu othandekayo, ubonisa ukwethembeka kulokho okwenzela abafowethu, ngisho noma ungabazi. +  Baye bafakazela uthando lwakho phambi kwebandla. Lapho sebehamba, ngicela ubasize ngendlela ejabulisa uNkulunkulu. +  Ngoba baphuma baye ezindaweni ezihlukahlukene ngenxa yegama lakhe, bengathathi lutho + kubantu bezizwe.  Ngakho, thina singaphansi kwesibopho sokubamukela ngokufudumele abantu abanjalo, + ukuze sibe izisebenzi ezikanye nabo eqinisweni. +  Ngabhalela ibandla okuthile, kodwa uDiyotrefe, othanda ukuba nendawo ephambili phakathi kwabo, + akamukeli lutho oluvela kithi ngenhlonipho. + 10  Yingakho uma ngifika, ngizokwenza ukuba inakwe imisebenzi yakhe ayenzayo, njengoba ekhuluma amazwi alimazayo ngathi. *+ Enganeliswa yilokhu, akabamukeli ngenhlonipho abazalwane; + nalabo abafuna ukubamukela, uzama ukubavimba nokubaxosha ebandleni. 11  Mfowethu othandekayo, ungalingisi okubi kodwa lingisa okuhle. + Lowo owenza okuhle uvela kuNkulunkulu. + Lowo owenza okubi akambonanga* uNkulunkulu. + 12  UDemetriyu ukhulunyelwa kahle yibo bonke nayiqiniso ngokwalo. Empeleni nathi siyafakaza ngaye, wena uyazi ukuthi ubufakazi esibunikezayo buyiqiniso. 13  Benginezinto eziningi engingakubhalela zona, kodwa angithandi ukuqhubeka ngikubhalela ngepeni nangoyinki. 14  Kodwa, ngithemba ukuthi ngizokubona maduzane, sikhulume ubuso nobuso. Kwangathi ungaba nokuthula. Bayakhonza kuwe abangane. Ngikhonzele kubangane ngamagama.

Imibhalo yaphansi

Noma, “mdala.”
Noma kungaba, “Anginaso isizathu esikhulu sokubonga kunalesi.”
NgesiGreki, “ephoshoza ngathi amazwi amabi.”
Okuwukuthi, akamazi.