Eyesibili KuThimothewu 2:1-26

  • Phathisa amadoda afanelekayo umyalezo (1-7)

  • Ukukhuthazelela ukuhlupheka ngenxa yezindaba ezinhle (8-13)

  • Phatha izwi likaNkulunkulu ngokufanele (14-19)

  • Balekela izifiso zobusha (20-22)

  • Indlela yokubhekana nabaphikisi (23-26)

2  Ngakho-ke, wena mntanami, + qhubeka uthola amandla emseni omkhulu okuKristu Jesu;  izinto owazizwa ngami ngokusekela kofakazi abaningi + ziphathise amadoda athembekile, ayokufanelekela ngokwanele ukuba nawo afundise abanye.  Njengesosha elihle + likaKristu Jesu, nawe khuthazelela ubunzima. +  Umuntu oyisosha akangeni* kwezamabhizinisi,* ukuze athole ukwamukelwa yilowo owambhalisa njengesosha.  Ngisho nasemidlalweni, umuntu osemncintiswaneni akathweswa umqhele ngaphandle kokuba encintisene ngokuvumelana nemithetho. +  Umlimi osebenza kanzima kumelwe abe ngowokuqala ukudla izithelo.  Cabanga njalo ngalokhu engikushoyo; iNkosi iyokunika ukuqonda* kuzo zonke izinto.  Khumbula ukuthi uJesu Kristu wavuswa kwabafile + futhi wayeyinzalo* kaDavide, + ngokwezindaba ezinhle engizishumayelayo, +  engihlupheka ngenxa yazo nengiboshelwe zona njengesigebengu. + Noma kunjalo, izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. + 10  Ngenxa yalesi sizathu ngiyaqhubeka ngikhuthazelela zonke izinto ngenxa yabakhethiwe, + ukuze nabo bathole insindiso etholakala ngoKristu Jesu, kanye nenkazimulo yaphakade. 11  Lithembekile leli zwi elithi: Ngokuqinisekile uma safa kanye naye, siyophila kanye naye futhi; + 12  uma siqhubeka sikhuthazela, siyobusa kanye naye njengamakhosi; + uma simphika, naye uyosiphika; + 13  uma singathembekile, yena uhlale ethembekile, ngoba akanakuziphika. 14  Qhubeka ubakhumbuza ngalezi zinto, ubayala* phambi kukaNkulunkulu ukuba bangalwi ngamazwi, into engenalusizo lwalutho ngoba ilimaza* abalalele. 15  Yenza konke okusemandleni akho ukuze wamukeleke kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni ngalutho, esiphatha izwi leqiniso ngokufanele. + 16  Kodwa zenqabe izinkulumo ezingenangqondo ezingcolisa okungcwele, + ngoba bayoqhubeka bengamhloniphi nakakhulu uNkulunkulu, 17  futhi izwi labo liyosakazeka njengesilonda esibhibhayo. UHimenewu noFiletu bangabanye babo. + 18  Laba bantu baphambukile eqinisweni, bethi uvuko selwenzekile, + beqeda ukholo lwabanye. 19  Noma kunjalo, isisekelo esiqinile sikaNkulunkulu silokhu simile, sinamazwi anjengophawu athi, “UJehova* uyabazi abangabakhe,” + nathi, “Wonke umuntu obiza igama likaJehova *+ makalahle ukungalungi.” 20  Endlini enkulu akutholakali izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa futhi nezokhuni nezobumba, ezinye ezomsebenzi onodumo kodwa ezinye ezomsebenzi ongenalo udumo. 21  Ngakho uma umuntu engazihlanganisi nalezi ezingenalo udumo, uyoba yithuluzi* lomsebenzi onodumo, elingcwelisiwe, eliwusizo kumnikazi walo, elilungiselelwe yonke imisebenzi emihle. 22  Ngakho balekela izifiso zobusha, kodwa phishekela ukulunga, ukholo, uthando, ukuthula, kanye nalabo ababiza iNkosi ngenhliziyo ehlanzekile. 23  Ngaphezu kwalokho, gwema izimpikiswano eziwubuwula nezokungazi, + wazi ukuthi zidala izingxabano. 24  Ngoba inceku yeNkosi akufanele ilwe, kunalokho kufanele ibe mnene kubo bonke, + ifanelekele ukufundisa, izibambe lapho yoniwa, + 25  ibayale ngobumnene labo abangenaso isimo sengqondo esihle. + Mhlawumbe uNkulunkulu angase abanike ukuphenduka okuholela olwazini olunembile lweqiniso, + 26  basanguluke baphunyuke ogibeni lukaDeveli, njengoba bebanjwe nguye bephila ukuze benze intando yakhe. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “akazihlanganisi.”
Noma kungaba, “emisebenzini yansuku zonke.”
Noma, “ikhono lokwahlukanisa.”
NgesiGreki, “wayengowembewu.”
NgesiGreki, “ubanikeza ubufakazi obuphelele.”
Noma, “ichitha.”
Noma, “yisitsha.”