Eyesibili KwabaseKorinte 4:1-18

  • Ukukhanya kwezindaba ezinhle (1-6)

    • Izingqondo zabangakholwa ziphuphuthekisiwe (4)

  • Ingcebo ezitsheni zobumba (7-18)

4  Ngakho-ke, njengoba sinale nkonzo ngesihe esaboniswa sona, asiyeki.  Kodwa sizilahlile izinto eziyihlazo nezomshoshaphansi, asihambi ngobuqili futhi asilonakalisi izwi likaNkulunkulu; + kodwa ngokwenza iqiniso libe sobala, siye saba isibonelo esihle kubo bonke onembeza babantu phambi kukaNkulunkulu. +  Uma empeleni izindaba ezinhle esizimemezelayo zigutshuzelwe, zigutshuzelwe phakathi kwalabo ababhubhayo,  phakathi kwalabo unkulunkulu waleli zwe *+ aye waphuphuthekisa izingqondo zabangakholwa, + ukuze kungakhanyi ukukhanya kwezindaba ezinhle ezikhazimulayo mayelana noKristu, + ongumfanekiso kaNkulunkulu. +  Ngoba asishumayeli ngathi ngokwethu, kodwa ngoJesu Kristu ukuthi uyiNkosi, nangathi ukuthi siyizigqila zenu ngenxa kaJesu.  Ngoba uNkulunkulu nguye owathi: “Ukukhanya makukhanye ebumnyameni,” + futhi ukhanyise izinhliziyo zethu ukuze azenze zikhanye + ngolwazi olukhazimulayo lukaNkulunkulu ngobuso bukaKristu.  Nokho, sinale ngcebo + ezitsheni zobumba, *+ ukuze amandla angaphezu kwavamile abe ngakaNkulunkulu, angaveli kithi. +  Sicindezelwe kakhulu ngazo zonke izindlela, kodwa asivalelekile ekhoneni kangangokuthi asisakwazi nokunyakaza; sididekile, kodwa asibona abangenayo nhlobo indlela yokuphuma; *+  siyashushiswa, kodwa asilahliwe; + siphonswa phansi, kodwa asishabalali. *+ 10  Ngaso sonke isikhathi emzimbeni wethu sikhuthazelela impatho ebulalayo eyatholwa uJesu, + ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe futhi emzimbeni wethu. 11  Ngoba ngaso sonke isikhathi ukuphila kwethu thina esiphilayo kubekwa engcupheni + ngenxa kaJesu, ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe futhi enyameni yethu efayo. 12  Ngakho kithi kusebenza ukufa, kodwa kini ukuphila. 13  Ngenxa yokuthi sinomoya wokholo ofana nalowo okulotshwe ngawo ukuthi: “Ngabonisa ukholo, ngakho ngakhuluma”; + nathi sibonisa ukholo, ngakho siyakhuluma, 14  sazi ukuthi Lowo owavusa uJesu uyosivusa nathi kanye noJesu asethule kanye nani. + 15  Ngoba zonke lezi zinto zingenxa yenu, ukuze umusa omkhulu wande nakakhulu ngenxa yokuthi abaningi ngokwengeziwe bayabonga kube inkazimulo kuNkulunkulu. + 16  Ngakho asiyeki, kodwa ngisho noma umuntu esinguye ngaphandle ewohloka, ngokuqinisekile umuntu esinguye ngaphakathi wenziwa musha usuku nosuku. 17  Ngoba nakuba usizi* lungolomzuzwana futhi lulula, lusivezela inkazimulo enkulu* ngokwedlulele nehlala phakade; + 18  kuyilapho sigcina amehlo ethu esezintweni ezingabonwa, hhayi ezintweni ezibonwayo. + Ngoba izinto ezibonwayo zingezesikhashana, kodwa izinto ezingabonwa zihlala phakade.

Imibhalo yaphansi

Noma, “walesi simiso sezinto.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “kojeke bobumba.”
Noma kungaba, “asishiyiwe singenathemba.”
Noma, “asifi.”
Noma, “isilingo.”
NgesiGreki, “enesisindo esikhulu ngokwedlulele.”