Eyokuqala KwabaseKorinte 5:1-13

  • Icala lokuziphatha kabi ngokocansi (1-5)

  • Imvubelo encane iyibilisa yonke inhlama (6-8)

  • Umuntu omubi kumelwe asuswe (9-13)

5  Empeleni kubikwa ukuziphatha kabi ngokocansi *+ phakathi kwenu, ukuziphatha kabi okunjalo okungekho ngisho naphakathi kwezizwe—ukuthi umuntu othile uhlala nomkayise. *+  Ingabe niyaziqhenya ngakho? Akufanele yini ngabe niyalila, + ukuze lo muntu owenze lesi senzo asuswe phakathi kwenu? +  Nakuba ngingekho ngokoqobo,* ngikhona ngomoya, sengimahlulele kakade umuntu owenze lokhu, njengokungathi nginani.  Lapho nihlangene ndawonye egameni leNkosi yethu uJesu futhi nazi ukuthi nginani ngomoya kanye namandla eNkosi yethu uJesu,  umuntu onjalo kumelwe nimnikele kuSathane + ngenjongo yokuba kubhujiswe inyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi. +  Ukuziqhayisa kwenu akukuhle. Anazi yini ukuthi imvubelo encane iyibilisa* yonke inhlama? +  Susani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengoba nje ningenayo imvubelo. Ngoba ngempela, uKristu imvu yePhasika lethu + wenziwe umhlatshelo. +  Ngakho masiwugcine lo mkhosi, + hhayi ngemvubelo endala noma ngemvubelo yobubi nokukhohlakala, kodwa ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho nangeqiniso.  Encwadini yami nganibhalela ukuthi niyeke ukuzihlanganisa* nabantu abaziphatha kabi ngokocansi,* 10  ngingasho ukuba niyeke ngokuphelele ukuzihlanganisa nabantu abaziphatha kabi ngokocansi* baleli zwe + noma abahahayo nabaphangi noma abakhonza izithombe. Ukube bekunjalo, bekuyodingeka ukuba empeleni niphume ezweni. + 11  Kodwa manje nginibhalela ukuba niyeke ukuzihlanganisa *+ nanoma ubani obizwa ngokuthi umzalwane ebe eziphatha kabi ngokocansi* noma engumuntu ohahayo + noma okhonza izithombe noma othuka inhlamba* noma isidakwa + noma umphangi, + ningadli ngisho nokudla nomuntu onjalo. 12  Ngoba ngihlangene ngani nokwahlulela abangaphandle? Nina anahluleli yini abangaphakathi, 13  kuyilapho uNkulunkulu ahlulela abangaphandle? + “Susani umuntu omubi phakathi kwenu.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, “uthatha umkayise.”
Noma, “ngomzimba.”
Noma, “ikhukhumalisa.”
Noma, “ukuba abangane.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Noma, “ukuba abangane.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Noma, “ohlukumeza ngamazwi.”