Eyokuqala KwabaseKorinte 2:1-16

  • Ukushumayela kukaPawulu eKorinte (1-5)

  • Ukuphakama kokuhlakanipha kukaNkulunkulu (6-10)

  • Umuntu oqondiswa umoya uqhathaniswa nomuntu wenyama (11-16)

2  Ngakho lapho ngifika kini bazalwane, angifikanga nenkulumo yokubukisa + noma nokuhlakanipha ngimemezela imfihlo engcwele + kaNkulunkulu kini.  Ngoba nganquma ukungazi lutho phakathi kwenu ngaphandle kukaJesu Kristu, nokuthi wabulawelwa esigxotsheni. +  Ngafika kini ngobuthakathaka nokwesaba nangokuthuthumela okukhulu;  inkulumo yami nalokho engakushumayela kwakungewona amazwi okuhlakanipha athonyayo kodwa kwakuwukuboniswa komoya namandla, +  ukuze ukholo lwenu lungasekelwa ekuhlakanipheni kwabantu, kodwa emandleni kaNkulunkulu.  Manje sikhuluma ukuhlakanipha phakathi kwalabo abavuthiwe, + kodwa hhayi ukuhlakanipha kwaleli zwe* noma okwababusi baleli zwe, abazoba yize. +  Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okusemfihlweni engcwele, + ukuhlakanipha okufihliwe, uNkulunkulu akumisa kusengaphambili ngaphambi kwezinkathi* ukuze kukhazinyuliswe thina.  Yilokhu kuhlakanipha okungekho noyedwa kubabusi baleli zwe* owakwazi, + ngoba ukube bakwazi ngabe abazange bayibulale* iNkosi ekhazimulayo.  Kodwa njengoba nje kulotshiwe: “Iso alizibonanga nendlebe ayizizwanga, futhi azizange zicatshangwe enhliziyweni yomuntu izinto uNkulunkulu azilungisele labo abamthandayo.” + 10  Ngoba uNkulunkulu uzambulele thina + ngomoya wakhe, + ngoba umoya uhlola zonke izinto, ngisho nezinto ezijulile zikaNkulunkulu. + 11  Ngoba ubani phakathi kwabantu owazi izinto zomuntu ngaphandle komoya womuntu okuye? Kanjalo futhi, akekho owazi izinto zikaNkulunkulu, ngaphandle komoya kaNkulunkulu. 12  Manje asamukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu, + ukuze sazi izinto esizinikwe uNkulunkulu ngomusa. 13  Lezi zinto siyazikhuluma futhi, hhayi ngamazwi esiwafundiswe ukuhlakanipha kwabantu, + kodwa ngamazwi esiwafundiswe umoya, + njengoba sichaza* izindaba ezimayelana noNkulunkulu ngamazwi kaNkulunkulu.* 14  Kodwa umuntu wenyama akazamukeli izinto zomoya kaNkulunkulu ngoba ziwubuwula kuye; futhi akanakuzazi ngoba zihlolwa ngokomoya. 15  Nokho, umuntu oqondiswa umoya kaNkulunkulu uhlola zonke izinto + kodwa yena ngokwakhe akahlolwa muntu. 16  Ngoba “ubani osewazi umqondo kaJehova* ukuba angamfundisa?” + Kodwa sinawo umqondo kaKristu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “kwalesi simiso sezinto.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “kwezimiso zezinto.”
Noma, “balesi simiso sezinto.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “bayibulalele esigxotsheni.”
Noma, “sihlanganisa.”
Noma, “ngamazwi avumelana namandla kaNkulunkulu.”