Eyokuqala KwabaseKorinte 13:1-13

  • Uthando​—⁠indlela ezidlula zonke (1-13)

13  Uma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kodwa ngingenalo uthando, ngiyobe ngiyinsimbi yethusi enomsindo noma insimbi ekhencezayo.  Uma nginesiphiwo sokuprofetha futhi ngiziqonda zonke izimfihlo ezingcwele nalo lonke ulwazi, + uma nginalo lonke ukholo ukuze ngigudluze* izintaba, kodwa ngingenalo uthando, angilutho. *+  Uma nginikela ngakho konke enginakho ukuze kondliwe abanye, + uma nginikela ngomzimba wami ukuze ngiziqhayise, kodwa ngingenalo uthando, + angizuzi lutho nhlobo.  Uthando + luyabekezela + futhi lunomusa. + Uthando alunamona. + Aluzigabisi, aluzikhukhumezi, +  aluziphathi ngokuhlazisayo, *+ aluzifuneli izinzuzo zalo, + alucasuki. + Alunamagqubu. +  Alujabuli ngokungalungi, + kodwa lujabulela iqiniso.  Lubekezelela zonke izinto, + lukholelwa yizo zonke izinto, + luthemba zonke izinto, + lukhuthazelela zonke izinto. +  Uthando alusoze lwaphela nanini. Kodwa uma kukhona izipho zokuprofetha, ziyoqedwa; uma kukhona izilimi,* ziyophela; uma kukhona ulwazi, luyoqedwa.  Ngoba sinolwazi oluyingxenye + futhi siprofetha ingxenye, 10  kodwa lapho lokho okuphelele kufika, lokho okuyingxenye kuyophela. 11  Ngesikhathi ngiseyingane, ngangikhuluma njengengane, ngicabanga njengengane, ngisebenzisa ingqondo njengengane; kodwa njengoba sengiyindoda, sengizilahlile izici zobungane. 12  Ngoba manje sibona kalufifi* ngesibuko sensimbi, kodwa ngaleso sikhathi kuyoba ubuso nobuso. Okwamanje ngazi ingxenye, kodwa ngaleso sikhathi ngiyokwazi ngokunembile,* njengoba nje nami ngaziwa ngokunembile. 13  Nokho, manje kusele lokhu okuthathu: ukholo, ithemba, uthando; kodwa okukhulu kunakho konke kulezi zinto uthando. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngisuse.”
Noma, “angiyinto yalutho.”
Noma, “aludeleli; aluhlambalazi.”
Okuwukuthi, ukukhuluma ngezinye izilimi ngokuyisimangaliso.
Noma, “ngendlela engacacile.”
Noma, “ngokugcwele.”