Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyokuqala KwabaseKorinte

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Okuphakathi

 • 1

  • Imikhonzo (1-3)

  • UPawulu ubonga uNkulunkulu ngabaseKorinte (4-9)

  • Isikhuthazo sokuba babe munye (10-17)

  • UKristu, amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu (18-25)

  • Ukuziqhayisa ngoJehova kuphela (26-31)

 • 2

  • Ukushumayela kukaPawulu eKorinte (1-5)

  • Ukuphakama kokuhlakanipha kukaNkulunkulu (6-10)

  • Umuntu oqondiswa umoya uqhathaniswa nomuntu wenyama (11-16)

 • 3

  • AbaseKorinte basalandela izifiso zenyama (1-4)

  • UNkulunkulu uyakhulisa (5-9)

   • Izisebenzi ezikanye noNkulunkulu (9)

  • Yakhani ngezinto ezingashi (10-15)

  • Niyithempeli likaNkulunkulu (16, 17)

  • Ukuhlakanipha kwezwe kuwubuwula kuNkulunkulu (18-23)

 • 4

  • Abaphathi kufanele bathembeke (1-5)

  • Ukuthobeka kwezikhonzi ezingamaKristu (6-13)

   • “Ungeqeli ngale kwezinto ezilotshiwe” (6)

   • AmaKristu awumbukwane wasenkundleni yemidlalo (9)

  • UPawulu unakekela izingane zakhe ezingokomoya (14-21)

 • 5

  • Icala lokuziphatha kabi ngokocansi (1-5)

  • Imvubelo encane iyibilisa yonke inhlama (6-8)

  • Umuntu omubi kumele asuswe (9-13)

 • 6

  • Ukumangalelana phakathi kwabazalwane abangamaKristu (1-8)

  • Labo abangeke balizuze ifa loMbuso (9-11)

  • Khazimulisani uNkulunkulu emzimbeni wenu (12-20)

   • “Balekelani ukuziphatha kabi ngokocansi!” (18)

 • 7

  • Iseluleko sabangashadile nabashadile (1-16)

  • Qhubekani nisesimweni enabizwa nikuso (17-24)

  • Abangashadile nabafelokazi (25-40)

   • Izinzuzo zokuba ongashadile (32-35)

   • Shada “kuphela eNkosini” (39)

 • 8

  • Ngokuphathelene nokudla okunikelwe ezithixweni (1-13)

   • Kithi kukhona uNkulunkulu oyedwa (5, 6)

 • 9

  • Isibonelo sikaPawulu njengomphostoli (1-27)

   • “Ungayivali umlomo ngesifonyo inkabi” (9)

   • ‘Maye kimi uma ngingashumayeli!’ (16)

   • Ukuba yizinto zonke kubo bonke abantu (19-23)

   • Ukuzithiba emncintiswaneni wokuphila (24-27)

 • 10

  • Izibonelo eziyisixwayiso emlandweni ka-Israyeli (1-13)

  • Isixwayiso ngokukhonza izithixo (14-22)

   • Itafula likaJehova, itafula lamademoni (21)

  • Inkululeko nokucabangela abanye (23-33)

   • “Zonke izinto zenzeleni inkazimulo kaNkulunkulu” (31)

 • 11

  • “Yibani abalingisi bami” (1)

  • Ubunhloko nesembozo sekhanda (2-16)

  • Ukugcina iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (17-34)

 • 12

  • Izipho zomoya (1-11)

  • Umzimba owodwa, amalungu amaningi (12-31)

 • 13

  • Uthando​—⁠indlela ezidlula zonke (1-13)

 • 14

  • Izipho zokuprofetha nokukhuluma ngezilimi (1-25)

  • Imihlangano yobuKristu ehlelekile (26-40)

   • Indawo yabesifazane ebandleni (34, 35)

 • 15

  • Ukuvuswa kukaKristu (1-11)

  • Uvuko isisekelo sokholo (12-19)

  • Uvuko lukaKristu luyisiqinisekiso (20-34)

  • Umzimba wenyama, umzimba womoya (35-49)

  • Ukungafi nokungonakali (50-57)

  • Okuningi eningakwenza emsebenzini weNkosi (58)

 • 16

  • Iminikelo yamaKristu aseJerusalema (1-4)

  • Izinhlelo zohambo lukaPawulu (5-9)

  • Ukuvakasha okuhleliwe kukaThimothewu no-Apholo (10-12)

  • Izikhuthazo nemikhonzo (13-24)