UmShumayeli 6:1-12

6  Kukhona inhlekelele engiyibonile phansi kwelanga, futhi ivamile esintwini:  umuntu uNkulunkulu weqiniso amnika ingcebo nempahla yezinto ezibonakalayo nodumo,+ ongaswele lutho lomphefumulo wakhe azibonisa elulangazelela,+ kodwa nokho uNkulunkulu weqiniso angamenzi akwazi ukukudla,+ nakuba umuntu wezizwe+ nje engase akudle. Lokhu kuyize futhi kuyisifo esibi.  Uma umuntu engase azale abantwana abayikhulu,+ futhi engase aphile iminyaka eminingi, zize zibe ziningi izinsuku zeminyaka yakhe,+ kodwa umphefumulo wakhe unganeliseki ngezinto ezinhle+ futhi ithuna lingakabi ngelakhe,+ mangisho ukuthi ozelwe ngaphambi kwesikhathi ungcono kakhulu kunaye.+  Ngoba yena uye waba khona ngeze futhi umuka ebumnyameni, negama lakhe liyombozwa ubumnyama.+  Ngisho nelanga ngokwalo akazange alibone, noma alazi.+ Lona unokuphumula kunowokuqala.+  Ngisho noma kungase kuthiwe uye waphila iminyaka eyinkulungwane ngokuphindwe kabili nokho engazange akubone okuhle,+ abayi ndawonye yini bonke abantu?+  Wonke umsebenzi onzima wabantu bawenzela umlomo wabo,+ kodwa ngisho nomphefumulo wabo siqu awugcwali.  Ngoba unanzuzoni ohlakaniphileyo ngaphezu koyisiphukuphuku?+ Yini ohluphekileyo anayo ngokwazi ukuhamba phambi kwabaphilayo?  Kungcono ukubona ngamehlo kunokuhambahamba komphefumulo.+ Lokhu nakho kuyize nokulwela ukufica umoya.+ 10  Noma yini eye yaba khona, igama layo kakade liye lashiwo, futhi sekuyaziwa ukuthi umuntu uyini;+ futhi akakwazi ukumela udaba lwakhe kumuntu onamandla kunaye.+ 11  Ngenxa yokuthi kukhona izinto eziningi ezibangela ize kakhulu,+ unanzuzoni umuntu? 12  Ngoba ngubani owaziyo ukuthi unabuhle buni umuntu ekuphileni+ ngesibalo sezinsuku zokuphila kwakhe okuyize, lapho ezichitha njengethunzi?+ Ngoba ngubani ongatshela umuntu ukuthi yini ezokwenzeka phansi kwelanga ngemva kwakhe?+

Imibhalo yaphansi