Thithu 2:1-15

2  Nokho, wena qhubeka ukhuluma izinto ezifanele imfundiso ephilayo.+  Amadoda asekhulile+ mawabe alinganiselayo, athatha izinto ngokungathi sína,+ ahluzekile engqondweni, aphilile okholweni,+ othandweni, ekukhuthazeleni.+  Ngokufanayo abesifazane asebekhulile+ mabaziphathe ngenhlonipho, bangabi abanyundelayo,+ futhi bangabi yizigqila zewayini eliningi, babe abafundisi bokuhle;  ukuze basangulukise abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo,+ bathande abantwana babo,+  babe abahluzekile engqondweni, abamsulwa,+ abasebenzayo ekhaya, abahle, abazithobayo+ kubayeni babo, ukuze izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa.+  Ngokufanayo, qhubeka ukhuthaza izinsizwa ukuba zibe ezihluzekile engqondweni,+  kuzo zonke izinto uzibonakalisa uyisibonelo semisebenzi emihle;+ ubonisa ukungabi nakonakala+ ekufundiseni+ kwakho, ukuthatha izinto ngokungathi sína,  inkulumo enhle engenakugxekwa;+ ukuze umuntu ophikisayo abe namahloni, engenalutho olubi angalusho ngathi.+  Izinceku+ mazizithobe kubaninizo ezintweni zonke,+ zibajabulise, zingaqagulisani nabo,+ 10  zingebi,+ kodwa zibonise ukwethembeka okuhle ngokugcwele,+ ukuze zihlobise imfundiso yoMsindisi wethu,+ uNkulunkulu, ezintweni zonke. 11  Ngoba umusa kaNkulunkulu ongafanelwe+ oletha insindiso+ kuzo zonke izinhlobo zabantu+ ubonakalisiwe,+ 12  usiyala ukuba silahle ukungamhloniphi uNkulunkulu+ nezifiso zezwe+ nokuba siphile ngokuhluzeka kwengqondo nokulunga nangokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu+ phakathi nalesi simiso samanje sezinto,+ 13  kuyilapho silindele ithemba+ elijabulisayo nokubonakaliswa okukhazimulayo+ kukaNkulunkulu omkhulu nokoMsindisi wethu, uKristu Jesu, 14  owazinikela+ ngenxa yethu ukuze asikhulule+ kuyo yonke inhlobo yokweqa umthetho futhi azihlanzele+ isizwe okungesakhe kuphela,+ esishisekela imisebenzi emihle.+ 15  Qhubeka ukhuluma ngalezi zinto, ukhuthaza futhi usola ngegunya eligcwele lokuyala.+ Makungabikho muntu okudelelayo+ nanini.

Imibhalo yaphansi