Hoseya 12:1-14

12  “U-Efrayimi udla umoya+ futhi uxoshana nomoya wasempumalanga usuku lonke.+ Wandisa ukuqamba amanga nokuphanga.+ Benza isivumelwano ne-Asiriya,+ kuyiswa amafutha eGibhithe.  “Kunecala uJehova okumelwe aliqulise uJuda,+ yebo ukwenza uJakobe alandise ngokwezindlela zakhe;+ uyombuyisela ngokwezenzo zakhe.+  Esesiswini wabamba umfowabo ngesithende,+ futhi walwa noNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu.+  Waqhubeka elwa nengelosi ekugcineni wanqoba.+ Wakhala, ukuze azinxusele umusa.”+ Yena wamthola eBhethele,+ futhi yilapho aqala khona ukukhuluma nathi.+  UJehova uNkulunkulu wamabutho,+ uJehova uyisikhumbuzo sakhe.+  “Ngokuqondene nawe, kufanele ubuyele kuNkulunkulu wakho,+ ugcine umusa wothando+ nobulungisa;+ futhi mawuthembele kuNkulunkulu wakho njalo.+  Ngokuqondene nomhwebi, esandleni sakhe kukhona isikali senkohliso;+ ngukuphamba akuthandile.+  U-Efrayimi uqhubeka ethi, ‘Impela, ngicebile;+ ngizitholele izinto zenani elikhulu.+ Ngokuqondene nakho konke ukukhandleka kwami, ngeke bathole kimi isiphambeko esiyisono.’+  “Kodwa mina nginguJehova uNkulunkulu wakho kwasezweni laseGibhithe.+ Nokho ngiyokwenza ukuba uhlale ematendeni njengasezinsukwini zesikhathi esimisiwe. 10  Ngakhuluma nabaprofethi,+ mina ngokwami ngayandisa imibono, ngangilokhu ngenza imifuziselo ngesandla sabaprofethi.+ 11  “Kwenzeké okungaqondakali,+ nokungelona iqiniso+ ngeGileyadi. Benzé umhlatshelo ngisho nangezinkunzi eGiligali.+ Ngaphezu kwalokho, ama-altare abo anjengezinqwaba zamatshe emiseleni yensimu engabiyelwe.+ 12  UJakobe wabalekela endaweni yaseSiriya,+ u-Israyeli+ waqhubeka ekhonza ukuze athole umfazi,+ futhi ukuze athole umfazi walusa izimvu.+ 13  UJehova wamkhuphula u-Israyeli wamkhipha eGibhithe ngomprofethi,+ futhi ngumprofethi owayemqaphile.+ 14  U-Efrayimi wacasula ngendlela emunyu,+ izenzo zakhe zokuchitha igazi uzishiya phezu kwakhe,+ futhi iNkosi yakhe Enkulu iyombuyisela isihlamba sakhe.”+

Imibhalo yaphansi