Dlulela kokuphakathi

Abantu BakaJehova Baphendula Abefundisi Ngendlela Emnene

Abantu BakaJehova Baphendula Abefundisi Ngendlela Emnene

 U-Artur, ongumbonisi wesigodi e-Armenia, wayevakashele ibandla loFakazi BakaJehova. Wathola ukuthi babengakaze bafakaze obala, okwakuhlanganisa ukusebenzisa izinqola ezinezincwadi zeBhayibheli. Ukuze akhuthaze le ndlela yokushumayela, u-Artur nomkakhe u-Anna, kanye nomunye uFakazi okuthiwa uJirayr, bamisa inqola edolobheni elincane. Bakhetha indawo enabantu abaningi abahamba ngezinyawo.

 Ngokushesha nje abantu abadlulayo baqala ukusondela bathatha nezincwadi. Nokho, kamuva le ndlela yokufakaza yadonsa nabanye abaphikisi. Abefundisi ababili basondela enqoleni, omunye kungazelelwe wavele wayikhahlela. Wabe eseshaya u-Artur ngempama, kwaqathaka nezibuko. U-Artur, u-Anna noJirayr bazama ukwehlisa umfundisi umoya kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Umfundisi wazama ukugxoba le nqola wasakaza izincwadi yonke indawo. Ngemva kokuthuka oFakazi ngenhlamba nokubesabisa bahamba.

 U-Artur, u-Anna noJirayr baya emaphoyiseni endawo beyofaka isikhalo. Babhala isitatimende sabo babe sebekhuluma kafushane ngeBhayibheli emaphoyiseni ambalwa nakwabanye. OFakazi abathathu babe sebethathwa bayiswa ehhovisi lomphathi. Ekuqaleni wayefuna ukwazi nje ukuthi kwenzekeni. Kodwa ngemva kokuthola ukuthi u-Artur, owayeyindoda enamandla, ayilwanga uma beyishaya ngempama, umphathi wayeka ukubuza ngecala waqala ukubuza ngezinkolelo zoFakazi. Lokho kwaholela engxoxweni eyathatha amahora amane! Umphathi wayengeve echazekile ngalokho akuzwa, wathi: “Yisonto elihle leli! Nami ngifuna ukujoyina!”

U-Artur no-Anna

 Ngosuku olulandelayo, lapho u-Artur eqhubeka nokufakaza obala, kwasondela indoda eyayikubonile okwakwenzeke izolo. Le ndoda yamncoma u-Artur ngokuhlala ezolile nokuthi akalwanga nalaba befundisi. Wanezela ukuthi lokhu akubonile kumenze akangabe esabahlonipha abefundisi.

 Ngabo lobo busuku, umphathi wesiteshi wafonela u-Artur ukuba eze esiteshini samaphoyisa. Kodwa kunokuba baxoxe ngecala, wabuza imibuzo eminingi ngeBhayibheli. Amaphoyisa amabili ahlanganyela nawo kule ngxoxo.

 Ngosuku olulandelayo, u-Artur waphinde wavakashela umphathi wesiteshi ukuze ambonise amavidiyo asekelwe eBhayibhelini. Umphathi wabiza namanye amaphoyisa ukuba azobuka naye amavidiyo.

 Ngenxa yezenzo zabefundisi ezimbi, amaphoyisa amaningi ashunyayezwa okokuqala. Lokhu kwabenza baba nedumela elihle oFakazi BakaJehova.

U-Artur no-Anna