Dlulela kokuphakathi

Ukubhekana Nezinkinga

OFakazi BakaJehova baye bathola ukuthi izinkinga zempilo nokukhubazeka akudingeki kubaphuce injabulo nokwaneliseka ekuphileni.

Ududuza Abanye Naphezu Kwezinkinga Zakhe Zempilo

Ezimisele ukungazidabukeli, uClodean wathandaza kuNkulunkulu ecela ukuba amnikeze amandla okududuza abanye.

Uyakhuthazela Naphezu Kobunzima

UVirginia usephathwe i-locked-in syndrome iminyaka engu-23. Kodwa ithemba analo ngekusasa limnika induduzo nesivikelo.

Ukukhonza UNkulunkulu Kungumuthi Kuye!

U-Onesmus wazalwa enesifo sokukhumuzeka kwamathambo okuthiwa i-osteogenesis imperfecta. Izithembiso zikaNkulunkulu eziseBhayibhelini zamkhuthaza kanjani?

Ukuthola Amandla Ebuthakathakeni

Owesifazane ohamba ngesihlalo sabakhubazekile uthola “amandla angaphezu kwavamile” ngokholo lwakhe.

UJehova Ungibusise Ngokuningi Kakhulu

UFélix Alarcón wathola injongo yokuphila yangempela ngemva kokuba sengozini yesithuthuthu eyamshiya ekhubazeke kusukela entanyeni kuye ezansi.

Ngathola Ithemba Ngesikhathi Engangilidinga Ngaso Kakhulu

Lapho eneminyaka engu-20, uMiklós Aleksza wakhubazeka ngenxa yengozi ebuhlungu eyamehlela. IBhayibheli lamsiza kanjani ukuba athole ithemba langempela lekusasa elingcono?

Ukuphila Ngokuphuthaza

UJames Ryan wazalwa eyisithulu kwathi kamuva waba nayimpumputhe. Yini eyenza ukuphila kwakhe kwaba nenjongo?

Ukuba Yisithulu Akungivimbanga Ukuba Ngifundise Abanye

UWalter Markin uyisithulu, kodwa uyakujabulela ukuphila ekhonza uJehova uNkulunkulu.

Amehlo KaJairo—Indlela Yakhe Yokukhulekela Nokukhonza uNkulunkulu

Ngisho noma enokukhubazeka kobuchopho okubi kakhulu, uJairo ujabulela ukuphila okunenjongo.

Ukwamukela Iqiniso LeBhayibheli Ngaphandle Kwezandla Nezingalo

Owesilisa osemusha uba sengozini embi, nokho uthola isizathu sokukholelwa kuMdali.

“Angivumi Ukuhlale Ngikhathazeke Ngokugula Kwami”

Yini enikeza u-Elisa amandla okukhuthazelela ubuhlungu besifo esingamahlala khona ngisho nawokulibala ukuthi uyagula ngezinye izikhathi?

Wanamathela Ezinkolelweni Zakhe

USong Hee Kang wabhekana ngokuphumelelayo ngesimo sempilo esasisongela ukuphila kwakhe lapho eneminyaka engu-14.