Dlulela kokuphakathi

UJoseph Uphelezelwa Iphoyisa

UJoseph Uphelezelwa Iphoyisa

 Uma ungomunye woFakazi bakaJehova, ungazicabanga uphelezelwa iphoyisa njengoba ushumayela izindaba ezinhle endlini ngendlu? Yilokho okwenzeka kuJoseph eMicronesia ngo-2017. Yena kanye nabanye oFakazi abathathu babehlanganyela emkhankasweni okhethekile ukuze bafinyelele abantu abaseziqhingini eziqhelile.

 LaboFakazi abane bafika ngezikhathi zasemini kwesinye isiqhingi esincane esasinabantu ababalelwa ku-600. Besebhishi, babingelelwa isikhulu saleso siqhingi. UJoseph uchaza okwenzeka: “Lesi sikhulu sasitshela ukuthi iveni lamaphoyisa lingasihambisa kuyo yonke imizi. Kwasimangaza lokhu kodwa ngenhlonipho asizange sikwamukele. Sasifuna ukuvakashela abantu ngendlela esivame ukwenza ngayo lapho siya endlini ngendlu.”

 Abamemezeli baqala ukuhamba bezimisele ukuxoxa nabantu abaningi ngangokunokwenzeka. OFakazi bathi “Abantu basamukela kahle futhi bawujabulela umyalezo esasiwuphethe. Kangangokuba sasichitha isikhathi eseningi kunesasisilindele emzini ngamunye.”

 Kamuva ngalolo suku uJoseph wadlulwa iveni yamaphoyisa kabili endleleni, okwathi okwesithathu yabe isiyama. Iphoyisa labuza uJoseph ukuthi bangakwazi yini ukumhambisa emizini ayesazokuya kuyo. UJoseph uyakhumbula, “ngathi Cha!” “Kodwa baphikelela bathi, ‘Unesikhathi esincane esisele ngaphambi kokuba uhambe kulesi siqhingi, sizokuhambisa kule mizi esele.’ Njengoba kwakusasele imizi eminingana kwakungelula ukuphinde ngenqabe. Kwakuthi lapho sisondela emzini ngamunye, iphoyisa lingitshela isibongo sakhona, bese lithi ‘uma kungekho ovulayo ngemva kokuqgoqgoza bazoshaya ihutha ukuze baxwayise umninikhaya.

 Ngenxa yalolo sizo sakwazi ukuya kuyo yonke imizi ngalolo suku. Sanikeza abantu izincwadi eziningi futhi sahlela ukubuyela kwababefuna ukwazi okwengeziwe.

 Iphoyisa latshela uJoseph ukuthi “bakujabulela ukudlulisela izindaba ezinhle.” Lapho oFakazi sebehamba ntambama, lamaphoyisa ayemi ebhishi, egajwe injabulo, avalelisa ephakamisa izandla ephethe izincwadi.