Dlulela kokuphakathi

Umbukiso 1 Wezithombe WaseBrithani (Ka-January Kuya Ku-August 2015)

Umbukiso 1 Wezithombe WaseBrithani (Ka-January Kuya Ku-August 2015)

OFakazi BakaJehova bathutha ihhovisi labo legatsha eMill Hill, eLondon, bathuthela endaweni ecishe ibe amakhilometha angu-70 mawuya ngasempumalanga, eduze nedolobha iChelmsford, e-Essex. Phakathi kuka-January no-August 2015, izisebenzi zalungiselela indawo ukuze kuqalwe ukwakha.

January 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha

Ngemvu yeziphathimandla zendawo, izisebenzi zisusa izihlahla ezigawuliwe ukuze indawo ivuleke kahle. Baqikelela ukuthi bayawuqeka lo msebenzi ngaphambi kokuba kuqala isikhathi sokuba izinyoni zakhe izindleke. Izinhlayiya zesinkuni zizosetshenziselwa ukwenza izindawo zokuhamba ngezinyawo eziphephile, futhi izingodo zizobekwa ukuze zibuye zisetshenziswe.

January 30, 2015​—Indawo yokudlela yezisebenzi

Osebenza ngogesi ufaka into yokuxhuma ugesi kuma-screen okubuka ama-video endaweni eyayikande isahhotela. Manje isizoshitshwa ibe yikhishi nendlu yokudlela. Ama-screen azosiza izisebenzi zokwakha zikwazi ukubuka izinhlelo ezingokomoya ezinjengokukhulekela kwasekuseni kanye nesifundo somkhaya waseBethel se-Nqabayokulinda.

February 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha

Izisebenzi zifaka uthango lokuphepha, maduze oluzovala indawo enkulu yesakhiwo. Njengoba indawo icishe ibe amaphandle, kwenziwa amalungiselelo okugcina izilwane nezitshalo zendawo ziphephile. Ngokwesibonelo, ezansi kothango, kushiywe isikhala esingamasentimitha angu-20 ukuze izimbila zikwazi ukuyofunda ukudla ebusuku.

February 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha

Kwenziwa umgwaqo wesikhashana osuka endaweni yokuhlala uya endaweni yesakhiwo.

March 5, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha

Ukubukeka kwayo ngasempumalanga, kubonisa umgwaqo wesikhashana usuphelile. Njengoba kubonakala esithombeni phezulu ekhoneni ngasesandleni sokudla, umgwaqo uze ufike esakhiweni esikhulu sokusebenza. Izakhiwo ezingaphandle, ezansi kwesithombeni ngasesandleni sobunxele, sizoshintshwa zibe izindawo zokuhlala zezisebenzi zokwakha. Izindawo zokuhlala zizofakwa kule ndawo evulekile eseduze.

April 20, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi

Ilungu leNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova nomunye ummeleli wendlunkulu bavakashela iqembu lezisebenzi zokwakha. Kamuva ngalelo sonto, wasakazwa umhlangano okhethekile kuwo wonke amaHholo oMbuso aseBrithani nase-Ireland. Kwamenyezelwa ukuthi ebusukwini obabandulele, uMkhandlu weDolobha laseChelmsford wawukhiphe imvume yokuqala yokuba umsebenzi wokwakha uqhubeke.

May 13, 2015​—Indawo yezisebenzi zokwakha enkulu

Izisebenzi zifaka into ezovikela izimpande phakathi kwezihlahla ezimbili ezindala ze-oki. Indlela eyenziwe ngayo lento izosiza ekuvikeleni izimpande zezihlahla lapho kudlula imithwalo emikhulu, njengoba kuphakathi kwendawo yokuhlala yezisebenzi nalapho zisebenzela khona.

May 21, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi

Amalungu eqembu elenza izisekelo agumba imisele ukuze kwakhiwe izindawo zokuhlala zesikhashana. Mawubuka le phambili esithombeni uyazibona izindlu zokuhlala ezingu-50 ezizohlala izisebenzi zokwakha phakathi nalo msebenzi.

June 16, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi

Osebenza ngamapayipi amanzi ufaka amapayipi kwenye yezindlu zokuhlala zesikhashana.

June 16, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi

Ukubuka ungasempumalanga, okubonisa izindlu zokuhlala ezintsha zesikhashana. Nganeno esithombeni, kusalungiswa izisekelo zezindlu zokuhlala ezengeziwe. Ngakwesobunxele kukhona izakhiwo zangaphandle zendawo yokuhlala yezisebenzi, kuhlanganisa nendlu yokudlela yezisebenzi zokwakha. Igatsha lizokwakhiwa kuyo le ndawo emaphakathi nayo esithombeni.

June 16, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi

Uchwepheshe wezokuxhumana uxhuma izintambo ze-fiber-optic endlini yezokuxhumana. Kwadingeka isimizo sama-computer sokuxhumana kanye-Internet ngasekuqaleni nje komsebenzi ukuze kuhlelwe yonke imisebenzi ephathelene nokwakha, kuxhunyanwe namanye amagatsha futhi kusetshenzwe ndawonye ngaphansi kokuqondisa kwendlunkulu yomhlaba wonke.

July 6, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha

Umsebenzi wenkontileka ukala indawo yokumba imisele yokuhlola esebenzisa umshini we-GPS. Imisele izosiza abavubukuli ukuba bakwazi ukuhlola indawo ukuze kuqalwe ikwakhiwa. Nakuba eduze naseChelmsford kwakuhlala amaRoma, emiseleni engi-107 embiwe phakathi nekuhlola kokuqala akutholakalanga lutho olubalulekile oluwubuchwepheshe basendulo.

July 6, 2015​—Isakhiwo esikhulu sabasebenzi

Kunqunywa uhlaka lomnyango ukuze lulungiswe lube ngendlela efanele. Ezinye izindlu esakhiweni sabasebenzi ziyalungiswa ukuze zenziwe amashabhu. Amahhovisi esikhashana nenkonzo zokusiza kuzokwenziwa la nakho.

July 6, 2015​—Isakhiwo esikhulu sabasebenzi

Kulayishwa inhlabathi elolini lokuthutha izibi ukuze iyogcwalisa kwenye indawo.

July 7, 2015​—Indawo yesakhiwe segatsha

Ukubukeka kwamaphandlea aseBrithani ngaseningizimu yendawo engamahektare angu-34. Kunomgwaqo omkhulu oseduze (ongabonakali esithombeni) owenza kube lula ukuya esikhumulweni semikhumbi, esezindiza nasedolobheni laseLondon.

July 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha

Abenkontileka badiliza izakhiwo ebezikhona ukuze kuvuleke indawo yokwakha igatsha elisha.

August 20, 2015​—Isakhiwo esikhulu sabasebenzi

I-crane ethwala amathani angu-60 yehlisa ingxenye yendlu exhunywayo. Nganeno esithombeni, izisekelo zezinye izindlu sezenziwe. Lezi zindlu zizosebenza njengamahhovisi abahlanganisi kulo msebenzi.