Bona umsebenzi omkhulu osufeziwe ezakhiweni ezizoba indlunkulu yoFakazi BakaJehova eWarwick, eNew York.