Dlulela kokuphakathi

Ukusiza Izingane Zesikole Ziphumelele EThailand

Ukusiza Izingane Zesikole Ziphumelele EThailand

Kusukela ngo-December 2012, oFakazi BakaJehova eThailand benza umkhankaso okhethekile wokusiza abafundi baphumelele esikoleni. OFakazi abangu-20 bavakashela izikole eziseBangkok. Bahlangana nomqondisi wesikole ngasinye futhi banika othisha nabafundi i-Phaphama! ka-October 2012 enesihloko sesembozo esithi “Indlela Yokuphumelela Esikoleni.”

Lo mkhankaso waphumelela, futhi oFakazi baqhubeka bewusakaza izwe lonke. Onyakeni owodwa nengxenye, base behambele izikole ezingu-830 futhi bathola ukuthi abafundi nothisha bamagange ukuthola le Phaphama! kangangokuthi kwadingeka kuze kuphindwe kathathu ukunyatheliswa kwalo magazini ukuze kunikwe wonke umuntu owucelile. E-odeni lokuqala lale Phaphama! ka-October 2012 kwanyatheliswa amakhophi angu-30000. Nokho, lo magazini wathandwa kangangokuthi kwahanjiswa amakhophi angaphezu kuka-650000!

Abaqondisi bezikole nothisha basheshe bayibona inzuzo yale Phaphama! Omunye uthisha wathi, “Lo magazini uzosiza abafundi bethu basondelane ngokwengeziwe nemindeni yabo futhi babe nemigomo emihle abazosebenzela ukuyifinyelela.” Ezinye izikole zaze zafaka okwakuqukethwe yilo magazini ezifundweni zazo ezivamile zekilasi. Abanye basebenzisa lo magazini ukuze bazijwayeze ukufunda ekilasini. Kwelinye ikilasi, abafundi bacelwa ukuba babhale imibiko besebenzisa indaba ekulo magazini, futhi labo abafaka imibiko emihle kunayo yonke baklonyeliswa.

Enye intombazane yajabulela isihloko esithi “Ukunqoba Ekulweni Nokukhuluphala Kwentsha” esasikulo magazini. Yachaza ukuthi ukukhuluphala sekuyinkinga evamile futhi abangane bayo abakhululeki ukuxoxa nabanye ngakho. Yathi, “Ngiyabonga ngalesi seluleko okulula ukusiqonda nokusisebenzisa.”

Abazali nabo bakujabulela okwakuqukethwe yilo magazini. Omunye umama wabonga ngalo magazini koFakazi ababemvakashele ekhaya, ethi, “Unamaphuzu asemqoka okusiza indodakazi yethu yenze kangcono esikoleni.”

UMnu. Pichai Petratyotin, okhulumela oFakazi BakaJehova eThailand, wathi: “I-Phaphama! iqokomisa ukuhlakanipha okungaphelelwa isikhathi okuseBhayibhelini, okubazuzisa ngempela abantu namuhla. OFakazi BakaJehova bakholelwa ngokuqinile ekubalulekeni kwemfundo, ngakho sakujabulela ukwenza lo magazini utholakale, mahhala.”