Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Banconywa Ngokusiza Ngesikhathi Kunezikhukhula EHungary

OFakazi BakaJehova Banconywa Ngokusiza Ngesikhathi Kunezikhukhula EHungary

Ngo-June 2013, izimvula ezinamandla ngokungajwayelekile eYurophu Ephakathi zabangela ukuba imifula igcwale ichichime. EHungary, uMfula iDanube wagcwala waphuphuma ngendlela engakaze ibonwe emlandweni.

Ngenxa yalesi simo esiphuthumayo, uMnyango WaseHungary Wokuqashwa Kwabantu wabuza ihhovisi legatsha loFakazi BakaJehova ukuthi oFakazi bangasiza yini ekunqandeni umonakalo ongabangelwa yizikhukhula. Igatsha lasabela ngokumema amabandla akhelene noMfula iDanube ukuba afake isandla emzamweni wokuvikela izikhukhula owawuhlelwe yiziphathimandla zendawo.

Amabandla atheleka ngezinkani. Ezinsukwini ezalandela, oFakazi abangaphezu kuka-900 abavela emabandleni angu-72 bahlanganyela emsebenzini wokubiyela usebe lomfula ukuze amanzi angakapakeli ngaphandle. Bacelwa ukuba bagqoke amabheji abhalwe ukuthi “OFakazi BakaJehova,” igama lomuntu negama ledolobha avela kulo.

Kwelinye idolobha, ummeleli weNhlangano Yesiphambano Esibomvu wathumela lo myalezo ebandleni: “Kufanele sinibonge futhi sinethulele isigqoko, ngoba asivamile ukubona izibonelo zobunye nokuzimisela ukusiza ngale ndlela—ingasaphathwa eyokuthi nisuka kude kangaka! Ngikhuluma ngokuziqhenya ngesibonelo senu esimangalisayo edolobheni lakithi!”

Usihlalo wenhlangano esiza lapho kuvele khona izinhlekelele, obuye abe yilungu lePhalamende laseHungary, wathumela incwadi ehhovisi legatsha ebonga oFakazi ngokusekela kwabo okuhle.