Sekungamashumi eminyaka oFakazi BakaJehova begxekwa ngenxa yokwenqaba ukumpontshelwa igazi. Lokho kwenqaba okusekelwe esiqondisweni seBhayibheli ‘sokudeda egazini,’ ngezinye izikhathi kuye kwangqubuzana nalokho odokotela abacabanga ukuthi kuyindlela engcono yokwelapha iziguli zabo.IzEnzo 15:29.

Nokho, ziya ngokwanda izazi zokwelapha eziye zaveza izizathu zokusebenzisa izindlela zokwelapha iziguli ngaphandle kokuzifaka igazi.

Umagazini onyatheliswa yi-Stanford University School of Medicine i-Medicine Magazine, yasentwasahlobo lika-2013, yayinombiko okhethekile mayelana negazi, ingxenye yawo yayinesihloko esithi “Ukumelana Nomkhuba Ovamile—Yini Ebangela Ukuncipha Kokumpontshelwa kwegazi?” Umbhali waleso sihloko uSarah C. P. Williams, uthi: “Kuleli shumi leminyaka elidlule, ucwaningo oluningi luye lwabonisa ukuthi ezibhedlela emhlabeni wonke kusetshenziswa igazi eliningi elinikelwe kunalelo elidingekayo ukuze kusizwe iziguli—kokubili emagumbini okuhlinza nasemagumbini okuhlala kuwo iziguli.”

Umbhali ucaphuna uPatricia Ford, M.D., umsunguli nomqondisi we-Center for Bloodless Medicine and Surgery at Pennsylvania Hospital. UDokotela Ford wathi: “Kunalo mqondo ogxilile kwezokwelapha wokuthi abantu bazofa uma bengenaso isilinganiso esithile segazi, ukuthi igazi lingumelaphi ohamba phambili . . . Lokho kuyiqiniso kwezinye izimo * kodwa akunjalo ngeziguli eziningi.”

UDokotela Ford, owelapha oFakazi BakaJehova abangaba ngu-700 unyaka ngamunye uphinde athi: “Odokotela abaningi engikhulume nabo . . . babenalo mbono oyiphutha wokuthi iziguli ngeke zilulame ngaphandle kokumpontshelwa igazi . . . Nami kungenzeka ngangicabanga kanjalo. Kodwa ngafunda ngokushesha ukuthi ungazinakekela lezi ziguli ngokusebenzisa ezinye izindlela ezilula.”

Ngo-August 2012, umagazini i-Archives of Internal Medicine wanyathelisa imiphumela yenhlolo-vo eyathatha iminyaka engu-28 eyenziwa ezigulini ezihlinzwe inhliziyo kwesinye isibhedlela. OFakazi BakaJehova balulama ngokushesha kuneziguli ezazifakelwe igazi. Zimbalwa izinkinga zempilo oFakazi ababa nazo, okusho ukululama ngokushesha nokuphila iminyaka engaba ngu-20 ngemva kokuhlinzwa uma kuqhathaniswa neziguli ezifakelwe igazi.

Isihloko esanyatheliswa ngo-April 8, 2013 kuyi-Wall Street Journal sathi: “Sekuyiminyaka iziguli ezenqaba ukumpontshelwa igazi ngenxa yezinkolelo zazo zihlinzwa ngaphandle kwegazi. Manje izibhedlela seziyayamukela le ndlela yokwelapha. . . Odokotela abagqugquzela ukuhlinza ngaphandle kwegazi bathi ngaphandle kokuthi konga izindleko zokulithenga, ukuligcina, ukulihlanza, ukulihlola nokulifaka kumuntu, le ndlela inciphisa izingozi zokuthola izifo ezihambisana nokufakelwa igazi nezinkinga zempilo ezenza iziguli zihlale isikhathi eside esibhedlela.”

Akumangazi ukuthi uRobert Lorenz umqondisi wokunakekelwa kwegazi eCleveland Clinic uthi: “Uba nomuzwa wokuthi uyaselapha isiguli lapho usifakela igazi . . . Kodwa ngokuhamba kwesikhathi imiphumela iveza okuphambene nalokho.”

^ isig. 5 Ukuze uthole umbono woFakazi BakaJehova ngegazi, bheka isihloko esithi “Imibuzo Evame Ukubuzwa—Kungani Nikwenqaba Ukumpontshelwa Igazi?