Dlulela kokuphakathi

Ukusiza Izimpumputhe E-Afrika

Ukusiza Izimpumputhe E-Afrika

Kwamanye amazwe asathuthuka, abantu abayizimpumputhe abaphathwa ngendlela abanye abaphathwa ngayo kwezinye izindawo. Ngezinye izikhathi umphakathi ubakhipha inyumbazane futhi abalutholi usizo abaludingayo ukuze babhekane nezinselele zokuphila abantu abangezona izimpumputhe abangase bazibheke njengeziwubala. Ngokwesibonelo, ukuyothenga ukudla emakethe, ukugibela ibhasi nokusebenzisa imali kungaba nzima kubo. Ukufunda nakho kungaba inkinga. Akubona bonke abakwazi ukufunda iBraille. Ngisho noma bekwazi, bangase babe nenkinga yokuthola izincwadi ngolimi lwabo.

Sekuyiminyaka engaphezu kweyikhulu oFakazi BakaJehova bekhiqizela abantu abayizimpumputhe izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini. Ukuze kwenziwe izincwadi zeBraille ngesiChewa, ulimi olukhulunywa eMalawi, oFakazi basanda kuthumela imishini yokunyathelisa nokuhlanganisa izincwadi zeBraille eMalawi ivela eNetherlands.

ULeo, onokuhlangenwe nakho ekukhiqizeni izincwadi zeBraille, wasuka ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova laseBrazil waya eMalawi. Wasiza iqembu labantu abahlanu ekufundeni ukusebenzisa imishini nohlelo lwe-computer olwenziwe oFakazi oluguqulela amagama kuyiBraille. Lolu hlelo luguqulela amagama kuyiBraille yesiChewa. Ukuze lolu hlelo lukwazi ukwenza lokho, kwadingeka ukuba labo abalusebenzisayo basungule ishadi lolimi lwesiChewa elinezinhlamvu ezivamile nezeBraille. Lolu hlelo lungaguqulela amagama kuyiBraille bese luhlela incwadi ngendlela ezokwenza kube lula ngomuntu oyimpumputhe ukuba afunde. Cabangela lokho okushiwo abanye abahlala eMalawi ngezincwadi zabo zeBraille.

UMunyaradzi ungowesifazane osemusha oyimpumputhe osebenza ohlelweni lwakhe lwesiteshi somsakazo ngezikhathi ezithile. Ubuye achithe amahora angu-70 inyanga ngayinye efundisa abanye ngeBhayibheli. Uthi: “Esikhathini esidlule, bengithola izincwadi zeBraille yesiNgisi, kodwa ukuzithola ngolimi lwami kungithinte inhliziyo ngempela. Ngiyazisa yonke imizamo yabafowethu abangoFakazi nezindleko abangene kuzo ukuze basisize sibe nezincwadi zeBraille yolimi lwethu. Lokhu kungenza ngibone ukuthi abasikhohliwe futhi sibalulekile.”

UFrancis unguFakazi ohlala enyakatho yeMalawi. Ngenxa yokuthi uyimpumputhe, ubethembele kwabanye ukuba bamfundele. Lapho ethola izincwadi zakhe zokuqala zeBraille yesiChewa, wababaza: “Ngiyaphupha yini? Kwaze kwakuhle lokhu!”

ULoyce, naye oyimpumputhe, uyisikhonzi sesikhathi esigcwele. Usesize abantu abangu-52 ukuba baguqule ukuphila kwabo kube ngcono. Kanjani? Ufundisa abantu esebenzisa izincwadi zeBraille kuyilapho abantu abafundisayo besebenzisa izincwadi ezivamile. Zonke lezi zincwadi zenziwa oFakazi BakaJehova.

ULoyce uqhuba isifundo seBhayibheli

ULeo, uthisha waseBrazil okukhulunywe ngaye ekuqaleni, wathi: “Ngiyahluleka ukuchaza umuzwa wokwaneliseka engiba nawo lapho nginikeza abantu izincwadi zeBhayibheli ngeBraille, ngibone indlela abasabela ngayo lapho beqaphela ukuthi lezi zincwadi zibhalwe ngolimi lwabo. Abaningi baye bazwakalisa indlela abambonga ngayo uJehova nendlela okubajabulisa ngayo ukukwazi ukulungiselela imihlangano yobuKristu nomsebenzi wokushumayela ngaphandle kokusizwa abanye. Abasathembele ekufundelweni abanye. Manje isifundo sabo somuntu siqu siba esomuntu siqu ngempela. Sebekwazi kangcono ukusiza imindeni yabo ikhule ngokomoya. Lezi zincwadi zibasiza ukuba basondele kuJehova.”