Ayikho incwadi ebaluleke ukwedlula iBhayibheli koFakazi BakaJehova. Balitadisha njalo balisebenzise nalapho befundisa abanye izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. (Mathewu 24:14) Lokhu kwenza amaBhayibheli abo asheshe ukuguga. Ngakho, oFakazi benze konke okusemandleni ukuze baqinisekise ukuthi INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele ka-2013 iyakhanga futhi ayisheshi ukuguga.

IBhayibheli elisha kwakudingeka libe eliqinile. Lapho abameleli bomnyango wokunyathelisa woFakazi eWallkill, eNew York, e-U.S.A., bexoxa nomongameli wenkampani ethile enyathelisa izincwadi, wathi kubo, “Ngeke nikwazi ukunyathelisa le Bhayibheli enilifunayo.” Waphinde wathi, “Kuyadabukisa kodwa kuyiqiniso ukuthi amaBhayibheli amaningi enzelwe ukuhlobisa ematafuleni nasemashalofini—hhayi ukuba angasheshi ukuguga.”

Ezinye izinhlelo zokuqala ze-Nguqulo Yezwe Elisha zazishesha ukuguga—ngezinye izikhathi, amakhasi aze ahlukane uma kushisa kakhulu. Abanyathelisi bazama ukwenza iBhayibheli elalingasetshenziswa njalo kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sinjani, ngokuhlaziya isembozo abasisebenzisayo, okokunamathelisa nezindlela zokulihlanganisa. Besebenzisa lokho abakuthola lapho behlaziya, banyathelisa amaBhayibheli bawathumelela oFakazi emazweni ashisayo nabanda kakhulu ukuze bawasebenzise ensimini.

Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, amaBhayibheli abuyiswa ukuze azohlolwa. Abanyathelisi benza izinguquko zokuwathuthukisa, babe sebethumela amanye amaBhayibheli. Esewonke, amaBhayibheli athunyelwa ayengu-1 697. Ambalwa awo ayemoshekile. Ngokwesibonelo, elinye lalishiywe ngaphandle emvuleni ubusuku bonke futhi elinye lalicwile emanzini ezikhukhula. Ukuhlola okwenziwa kulawa maBhayibheli ayiswa ensimini nakulawo ayemoshekile kwabonisa ukuthi aqine kangakanani.

Ngo-2011, ngesikhathi kusahlolwa amaBhayibheli, oFakazi bathenga imishini emisha yokuhlanganisa izincwadi enesivinini esiphezulu eyayizosetshenziswa eWallkill nase-Ebina, eJapane. Injongo yabo kwakungekhona nje kuphela ukunyathelisa amaBhayibheli ayedingeka, kodwa nokunyathelisa amaBhayibheli afanayo kuzo zombili lezi zindawo.

Isembozo Esithambile Sidala Izinkinga

Ngasekuqaleni kuka-2012, le mishini emibili yaqala ukunyathelisa uhlelo lwangaphambili lwe-Nguqulo Yezwe Elisha emnyama nebomvu kusetshenziswa isembozo esenziwe nge-polyurethane. Nokho, le mishini emisha yasebenzisa ingcina ne-liner esembozweni esasingazange sihlolwe futhi izembozo ezenziwa lapho zazithamba kakhulu uma zinanyatheliswa eBhayibhelini. Imizamo yokulungisa le nkinga ayiphumelelanga, ngakho ukunyatheliswa kwalawa maBhayibheli kwamiswa.

Abanikazi bemikhiqizo bathi le nkinga yokuthamba kakhulu kwesembozo ivamile uma kwenziwa izembozo ezithambile futhi kunzima ukuyigwema. Kunokuba bamane basebenzise isembozo esiqinile, oFakazi babezimisele ukunyathelisa iBhayibheli elinesembozo esithambile elizoba lihle. Ngemva kwezinyanga ezine behlola, bedidiyela izinhlobonhlobo zengcina ne-liner, bathola indlela eyayizosetshenziswa ukuze baqhubeke nokunyathelisa—sebenyathelisa amaBhayibheli anezembozo ezingathambile kakhulu.

Ukunyathelisa Kuyamiswa Futhi

Ngo-September 2012, abanyathelisi batshelwa ukuba bawumise umsebenzi wokunyathelisa inguqulo endala size siphele sonke isitokwe esikhona bese belinda kuze kunyatheliswe INguqulo Yezwe Elisha ebuyekeziwe. Le nguqulo yayizokhululwa ngo-October 5, 2013, emhlanganweni waminyaka yonke we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Kwathunyelwa ukwaziswa kweBhayibheli elisha ezindaweni zokunyathelisa ngoLwesihlanu, ngo-August 9, 2013, kwaqalwa kwanyatheliswa ngosuku olulandelayo. IBhayibheli lokuqala eliphelele lanyatheliswa ngo-August 15. Emasontweni ayisikhombisa alandela, abanyathelisi eWallkill nase-Ebina basebenza ubusuku nemini bekhiqiza futhi bethumela amaBhayibheli angaphezu kuka-1 600 000, ayezokwenela bonke abantu ababezothamela isimiso somhlangano waminyaka yonke.

Njengoba le Bhayibheli elisha lilihle futhi lingasheshi ukuguga, umyalezo walo onikeza ukuphila ubaluleke nakakhulu. Ngemva kokuba ethole iBhayibheli lakhe elisha, owesifazane wase-United States wabhala: “Ngenxa yale nguqulo entsha, sengiliqonda kangcono iBhayibheli.”