Dlulela kokuphakathi

Ukuthatha Izithombe Ezenza Okulotshiwe Kukhange

Ukuthatha Izithombe Ezenza Okulotshiwe Kukhange

Abathwebuli bethu bazithatha kanjani izithombe ezenza izincwadi zethu nokulotshwe kuzo kukhange nakakhulu? Ukuze ubone izinyathelo ezithathwayo, cabangela indlela isembozo se-Phaphama! ka-September 2015 esaklanywa futhi sathwetshulwa ngayo. *

  • Ukuklanywa kwawo. Ngemva kokufunda isihloko esithi “Umbono Olinganiselayo Ngemali,” abaklami eMnyangweni Wezithombe ose-Watchtower Educational Center ePatterson, eNew York, badweba ngepeni izithombe eziningana ezibonisa indaba. Ngemva kwalokho, bayisa lezi zithombe eKomitini Yokubhala YeNdikimba Ebusayo, eyabe isikhetha isigcawu esizothwetshulwa.

    Ezinye izembozo ze-Phaphama! ezabukezwa iKomiti Yokubhala

  • Indawo. Abathwebuli abazithathanga ebhange elingokoqobo izithombe kodwa basebenzisa enye yezindawo zokwamukela izivakashi ese-Watchtower Educational Center, bayenza yabukeka njengebhange. *

  • Ukukhethwa kwabalingiswa. Kwakhethwa abalingiswa, bonke abangoFakakazi BakaJehova, ababezofana nabantu abavamile abasebhange elisedolobheni elinabantu bezinhlanga ezihlukahlukene. Kugcinwa amarekhodi ukuze kungasetshenziswa abalingiswa abafanayo njalo ezincwadini zethu.

  • Izinto ezisetshenziswayo. UMnyango Wezithombe wathola imali yakwelinye izwe ukuze kubonakale sengathi leli bhange lalingekho e-United States. Iqembu lokuthwebula lasebenzisa izinto ezazizokwenza isithombe sibonakale sinembile futhi sibe esangempela ngangokunokwenzeka. Umthwebuli okuthiwa uCraig uthi, “Kuyaqikelelwa kakhulu.”

  • Izimpahla nezimonyo. Kelezi zithombe zasebhange, abalingiswa bazizela nezabo izingubo zokugqoka. Nokho, uma kuthwetshulwa isigcawu sakudala noma esidinga ukuba kugqokwe iyunifomu ekhethekile, uMnyango Wezithombe ungase ucwaninge futhi wenze izingubo ezifanelekayo. Indlela abezimonyo abagcoba ngayo abalingiswa izimonyo ihambisana nesikhathi, indaba okukhulunywa ngayo nesimo esivezwa yisithombe. UCraig uthi, “Ngenxa yemishini yanamuhla esezingeni eliphezulu yokuthatha neyokubuka izithombe, kufanele siqikelele kunanini ngaphambili. Ngisho nephutha elincane nje lingasonakalisa isithombe.”

  • Ukuthwebula. Abathwebuli baqinisekisa ukuthi ukukhanya esithombeni sasebhange kubonisa isikhathi sasemini. Esithombeni ngasinye esithathwayo, abathwebuli kumelwe baqiniseke ukuthi kunokukhanya okufanele (okubonisa ukukhanya kwelanga, kwenyanga noma kwezibani), ukuthi kuyahambelana nokukhanya osekukhona kakade esigcawini, nokuthi kuyahambelana nesimo sesigcawu. UCraig uthi “ngokungafani ne-video, kufanele siveze umuzwa ngesithombe esisodwa vo, ngakho ukukhanya kubaluleke kakhulu.”

  • Ukulungisa. Kamuva, abalungisa izithombe baphaphathekisa imali ukuze abafundi bagxile kubantu kunasekuboneni ukuthi le mali eyakuliphi izwe. Nakuba ekuqaleni izinsika zomnyango namafasitela zazibomvu, abalungisa izithombe bazishintsha zaba luhlaza ukuze zihambisane nemibala yesembozo salo magazini sisonke.

Ngaphezu kwezithombe ezithathwa ePatterson, amahhovisi egatsha emhlabeni wonke, njengelase-Australia, elaseBrazil, elaseCanada, elaseGermany, elaseJapane, elaseKorea, elaseMalawi, elaseMexico nelaseNingizimu Afrika, anabathwebuli abangase bacelwe ukuba basithwebulele izithombe ezizosetshenziswa ezincwadini zethu. UMnyango Wezithombe ePatterson ufaka izithombe ezengeziwe ezingaba ngu-2500 emafayelini awo inyanga ngayinye. Eziningi zazo zinyatheliswa komagazini INqabayokulinda ne-Phaphama!, ngo-2015 abanyatheliswa baba ngu-115 million umagazini wenyanga ngamunye. Wamukelekile ukuzobona izakhiwo zethu ePatterson, eNew York nakunoma yiliphi ihhovisi lethu legatsha emhlabeni wonke ukuze uthole okwengeziwe.

Kuhanjiswa umagazini enkonzweni

^ par. 2 Kuthathwa izithombe eziningi kunalezo ezigcina zisetshenzisiwe esembozweni. Noma kunjalo, eziningi kulezo ezingasebenzanga, zigcinwa emafayelini ezithombe ukuze zisetshenziswe kweminye imisebenzi kamuva.

^ par. 4 Uma izithombe zizothwetshulwa emgwaqweni osedolobheni, uMnyango Wezithombe kufanele uqale uthole imvume kuziphathimandla, usho inani labantu abahilelekile, inani lezinto ezizodingeka nohlobo lwezibani ezizosetshenziswa.