Dlulela kokuphakathi

Bathola AmaBhayibheli Ngolimi Abaluncela

Bathola AmaBhayibheli Ngolimi Abaluncela

OFakazi BakaJehova banikeza noma ubani ofuna ukufunda INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele.

Nakuba izinhlangano zeBhayibheli ziye zanyathelisa izigidigidi zamaBhayibheli nezinguqulo eziningi, ubumpofu nobandlululo olungokwenkolo kuye kwavimbela abaningi ukuba bathole iBhayibheli ngolimi lwabo. Ngenxa yalokho, oFakazi BakaJehova banikeza abantu INguqulo Yezwe Elisha ngezilimi ezingaphezu kuka-115.

Cabangela izibonelo ezimbalwa:

 • ERwanda: USilvestre noVenantie abanezingane ezine bathi: “Ngenxa yokuthi simpofu kakhulu, sasingakwazi ukuthengela wonke umuntu la ekhaya iBhayibheli. Manje, sonke sinamakhophi ethu e-Nguqulo Yezwe Elisha ngesiKinyarwanda futhi sifunda iBhayibheli ndawonye nsuku zonke.”

  Umfundisi waseSheshi kulelo zwe wathi: “Kulula ukuliqonda leli Bhayibheli. Lingcono kakhulu kunawo wonke amaBhayibheli engike ngawafunda. OFakazi BakaJehova banesithakazelo ngempela kubantu!”

 • EDemocratic Republic of the Congo: Amanye amasonto enqabile ukudayisela oFakazi BakaJehova amaBhayibheli esiLangala​—olunye lwezilimi ezisetshenziswa kakhulu kulelo zwe.

  Akumangazi-ke ukuthi kusukela kwakhululwa INguqulo Yezwe Elisha ngesiLingala, oFakazi baseCongo baye basebenzisa leli Bhayibheli futhi balisakaza ngentshiseko. Empeleni, kwakunentokozo enkulu lapho kukhululwa INguqulo Yezwe Elisha emhlanganweni woFakazi BakaJehova kangangokuba amaphoyisa ayekhona enkundleni angena emgqeni ukuze azitholele amakhophi awo.

 • EFiji: Ngenxa yokuthi amaBhayibheli ngesiFiji amba eqolo, oFakazi BakaJehova abaningi babesebenzisa INguqulo Yezwe Elisha yesiNgisi. Nokho ngo-2009, abantu baseFiji bathola INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo YamaKristu YesiGreki (ITestamente Elisha) ngolimi abaluncela.

  Enye indoda yahlabeka umxhwele lapho ibona indlela INguqulo Yezwe Elisha yesiFiji eqondakala kalula ngayo kangangokuthi yazicelela ikhophi yaleli Bhayibheli. Nokho oFakazi bendawo bayichazela ukuthi kuzodingeka ilinde okungenani inyanga ngaphambi kokuba amaBhayibheli afike edolobheni lakubo. Ingafuni ukulinda, le ndoda yavuma ukuya komunye uFakazi owayesendaweni eqhele ngamakhilomitha angu-35 owayezomnika INguqulo Yezwe Elisha. Le ndoda yathi: “Le nguqulo ingcono kakhulu kunaleyo esivame ukuyisebenzisa. Icacile futhi iqondakala kalula.”

 • EMalawi: Ngemva kokuba uDavide aqale ukufunda noFakazi BakaJehova, amalungu enhlangano yamaBaptist kuleyo ndawo aya emzini wakhe afike amphuca iBhayibheli ayemnike lona. Ngenxa yalokho, ukukhululwa kwe-Nguqulo Yezwe Elisha ngesiChewa kwakuwukufezeka kwephupho likaDavide.

  Njengoba amaBhayibheli emba eqolo eMalawi, uDavide wayezibuza ukuthi uzolithola kanjani elinye. Kodwa lapho enikwa ikhophi ye-Nguqulo Yezwe Elisha wathi: “Manje ngineBhayibheli elingcono kunalelo enganginalo!”

Eminyakeni engaphezu kwengu-60 edlule, lapho kukhululwa ingxenye yokuqala ye-Nguqulo Yezwe Elisha ngesiNgisi emhlanganweni owawuseNew York City, izilaleli zakhuthazwa: “Yifundeni yonke. Yitadisheni . . . Yinikezeni nabanye.” Ukuze bafeze lowo mgomo, oFakazi BakaJehova baye banyathelisa amakhophi e-Nguqulo Yezwe Elisha angaphezu kwezigidi ezingu-175. Ngaphezu kwalokho, manje ungafunda iBhayibheli kuyi-Internet ngezilimi ezingaba ngu-50.