Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elilalelwayo Lamahhala Elinabafundi Abangamakhulu

IBhayibheli Elilalelwayo Lamahhala Elinabafundi Abangamakhulu

“Liyathakazelisa, lishukumisa ingqondo, likwenza ube nomdlandla.”

“Lenza ukufundwa kweBhayibheli kuphile.”

“Likwenza ungalidedeli! Lenza izindaba zeBhayibheli engazazi kudala zibe zintsha.”

Amazwi anjengalawa ezwakala njalo kulabo abaye balalela ukufundwa kweBhayibheli okuqoshiwe kwencwadi kaMathewu, okutholakala ngesiNgisi ku-jw.org.

OFakazi BakaJehova baqala ukwenza iBhayibheli elilalelwayo ngo-1978. Ngokuhamba kwesikhathi, lelo Bhayibheli elilalelwayo, liphelele noma liyingxenye, lakhiqizwa ngezilimi ezingu-20.

Ukukhululwa kwe-Nguqulo Yezwe Elisha ebukeziwe ngo-2013 kwenza kwaba nesidingo sokuba iqoshwe kabusha. Kodwa ngokungafani neBhayibheli elilalelwayo elidlule, elalinabafundi abathathu, kuleli kuqoshwe umuntu ohlukile kumlingiswa waseBhayibhelini ngamunye kwabangaphezu kwenkulungwane.

Ukuba nabafundi abahlukahlukene kusiza izilaleli zizibone ngeso lengqondo izenzakalo ezilandiswe eBhayibhelini. Nakuba lokhu kungekhona ukufundwa kweBhayibheli okusadrama, okunemisindo nomculo, kwenza indaba ibe ngokoqobo.

Umsebenzi ohilela abafundi abaningi kangaka udinga ukuhlelwa ngokucophelela. Okokuqala, abacwaningi kwadingeka bathole ukuthi ubani okhuluma endinyaneni ngayinye, uthini umyalezo waleyo ndinyana nokuthi yimuphi umuzwa okufanele uvezwe. Ngokwesibonelo, uma ukulandisa kweBhayibheli kucaphuna umphostoli kodwa angashiwo ukuthi ungubani, elikabani izwi okufanele lisetshenziswe? Amazwi abonisa ukungabaza angase abelwe uTomase kanti abonisa amawala abelwe uPetru.

Kwakucatshangelwa neminyaka yomuntu ocashuniwe. Kumphostoli uJohane osemusha kwakudingeka izwi lensizwa; kumphostoli uJohane osekhulile, kwakusetshenziswa izwi lendoda esikhulile.

Ngaphezu kwalokho, kwakudingeka kutholakale abantu abafunda kahle. Abaningi bakhethwa kulabo abakhonza ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lase-United States. Abafundi abangase basetshenziswe bahlolwa amazwi ngokuba bacelwe ukuba balungiselele futhi bafunde isigaba esikhethiwe kumagazini i-Phaphama! Bafunda nemisho yenkulumo-mpendulwano eseBhayibhelini eveza imizwa enjengentukuthelo, ukudabuka, injabulo noma ukudumala. Ngenxa yalokhu kuhlolwa kwamazwi kuhlolwa ikhono labafundi futhi kunqunywe ukuthi bafaneleka kakhulu kuluphi uhlobo lwendaba.

Uma abafundi sebenikiwe izabelo, beza ezindlini zokuqopha eBrooklyn noma ePatterson, lapho kuqoshwa khona imisho abayifundayo. Umqondisi uyaqinisekisa ukuthi umfundi ufunda ngezwi elifanele. Bobabili umqondisi nomfundi basebenzisa uhlaka olulungiselelwe ngokukhethekile oluneziqondiso zezindawo zokuhlaba ikhefu nokugcizelela endinyaneni ngayinye. Umqondisi usebenzisa ne-Nguqulo Yezwe Elisha elalelwayo endala njengesiqondiso.

Ezinye izinto zilungiswa khona endlini yokuqopha kusaqoshwa. Ukuze kutholakale indlela yokufunda engcono kunazo zonke, ngezinye izikhathi abalungisayo kudingeka bahlanganise amagama noma imisho eqoshwe ngokuhlukana.

Akwaziwa ukuthi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuqoshwa kwayo yonke INguqulo Yezwe Elisha ebukezwe ngo-2013. Nokho, uma nje incwadi ngayinye yeBhayibheli iqedwa, izofakwa ku-jw.org futhi kuzovela uphawu lokuyidlala eceleni kwegama lencwadi yeBhayibheli ekhasini elinesihloko esithi “Books of the Bible.”