Funda ngeqembu labadlali bezinsimbi zomculo elakhiwa izisebenzi zokuzithandela ezivela emazweni ahlukahlukene.