NgoMgqibelo, ngo-October 5, 2013 abantu abangu-257 294 emazweni angu-21 bathamela umhlangano waminyaka yonke we-129 we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania besendaweni yomhlangano noma bewubukela kwezinye izindawo ngosizo lwe-Internet. Kamuva ngaleyo mpelasonto, abanye oFakazi baphinde bawubukela lo mhlangano owawusuqoshiwe. Sebebonke abathamela lo mhlangano babengu-1 413 676 emazweni angu-31. Umhlangano walo nyaka ube mkhulu kunayo yonke eyake yaba khona yoFakazi BakaJehova, waba mkhulu kunomhlangano okhethekile owawuseMexico naseMelika Ephakathi ngo-April 28, 2013 owawunabantu abangu-1 327 704.

Kusukela ngo-1920, oFakazi BakaJehova baye basakaza imihlangano yabo kwamanye amazwe besebenzisa ucingo kanye neziteshi zomsakazo ezinkulu. Manje, ubuchwepheshe be-Internet benza ngisho nezilaleli ezisezindaweni ezisemajukujukwini zikwazi ukuzwa nokubona okwenzekayo lapho kwenzeka noma ngokushesha ngemva kwalokho. UWilliam, ongomunye woFakazi BakaJehova e-United States, waya emhlanganweni owawuseRichmond, eVirginia, ngo-1942 futhi walalela isimiso somhlangano esasisakazwa ngocingo. Uma eqhathanisa lokho okwenzeka nalokho okwenzeke emhlanganweni waminyaka yonke, uthi: “Uzuza okuningi esimisweni uma ukwazi ukubona izikhulumi. Kuyazuzisa ngempela.”

Amalungu avela emahhovisi egatsha ahlukahlukene oFakazi BakaJehova asebenza isikhathi esingaphezu konyaka ehlela ukusakazwa kwesimiso nge-Internet, echitha isikhathi sawo esiningi kulo msebenzi. Ngempelasonto okwasakazwa ngayo, ochwepheshe babebheke isimiso beseBrooklyn, eNew York lapho umsebenzi wokusakaza wenziwa khona futhi besebenza ubusuku nemini njengoba isimiso sasisakazwa ezindaweni zomhlangano ngezikhathi ezingu-15 ezihlukahlukene. URyan owasiza ekuhlelweni nasekubhekeni isimiso esasisakazwa nge-Internet, uthi: “Asikwazanga nokulala, kodwa ukwazi ukuthi baningi kangakanani abantu ababezozuza esimisweni kwasenza sangazisola nakancane.”

Babukele isimiso eKatherine, iNdawo eseNyakatho, e-Australia