Bukela amabalengwe esimiso sokuthweswa iziqu kwekilasi laseGileyadi le-134.