Dlulela kokuphakathi

Ukufinyelelwa Kwemiphakathi YaboMdabu ECanada

Ukufinyelelwa Kwemiphakathi YaboMdabu ECanada

Kunezilimi ezingaphezu kuka-60 zomdabu ezikhulunywa eCanada futhi cishe abangu-213000 khona babika olulodwa lwazo njengolimi abaluncela ebeleni.

Ukuze bathinte izinhliziyo zabantu bomndabu, oFakazi BakaJehova abaningi sebeye bazifunda ezinye zalezi zilimi. Ngasekupheleni kuka-2015, abangaphezu kuka-250 besebeziqedile izifundo zolimi lomdabu ebezihlelwe oFakazi.

Ngaphezu kwalokho, oFakazi BakaJehova sebehumushele izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini, kuhlanganise nama-video amafushane, ezilimini ezingu-8 zabomdabu baseCanada: Isi-Algonquin, isiBlackfoot, isiPlains Cree, isiWest Swampy Cree, isi-Inuktitut, isiMohawk, isi-Odawa nesiNorthern Ojibwa. *

Labo abafunda izilimi zomdabu bayavuma ukuthi kuke kube nzima. UCarma uthi: “Lapho ngiqala ukusiza iqembu labahumushi besiBlackfoot, ngangizizwa sengathi ngidwanguza ebumnyameni nje. Ngangingalwazi kahle ulimi. Ngangingakwazi ukufunda isiBlackfoot ngisho nokuzwa imisindo.”

UTerence, osebenza neqembu labahumushi besiWest Swampy Cree uthi, “Amagama amaningi made futhi kunzima ukuwaphimisa.” UDaniel, oyisikhonzi sesikhathi esigcwele eManitoulin Island, e-Ontario, uthi: “Asinazo izinto ezanele ezingasisiza. Indlela engcono kakhulu yokufunda isi-Odawa ukuthola ugogo noma umkhulu emphakathini ozokufundisa.”

Ingabe konke lokhu kuzikhandla kuyazuzisa? Omunye wesifazane okhuluma isi-Ojibwa waphawula ukuthi ukuzikhandla oFakazi BakaJehova kubenza bahluke kwezinye izinkolo. Wathi, ngokuya emakhaya abantu futhi babafundele imibhalo ngesi-Ojibwa, oFakazi basiza abantu ukuba bazizwe bekhululeke ngokwengeziwe ukuxoxa ngeBhayibheli.

UBert, umhumushi owakhulela endaweni yeBlood Tribe e-Alberta, uthi: “Sengike ngabona abantu abaningi besiBlackfoot bebeka incwadi esifubeni bese bethi, ‘Ulimi lwami lolu. Lokhu okwami!’ Ngivame ukubabona behlengezela izinyembezi lapho bebukela i-video ngolimi lwabo.”

Omunye wesifazane okhuluma isiCree wayijabulela kakhulu i-video ethi Kungani Kufanele Utadishe IBhayibheli? ngolimi lwakhe. Wathi wezwa sengathi umama wakhe okhuluma naye.

Ukuzikhandla Okukhulu

OFakazi abaningi baye bazikhandla ngempela ukuze bahambise umyalezo weBhayibheli oduduzayo emiphakathini yomdabu. UTerence nomkakhe, u-Orlean, bakhumbula olunye uhambo lwabo olunjalo. Bathi: “Sasiyingxenye yohide lwezimoto ezahamba amahora angaba ngu-12 eqhweni siyoshumayela endaweni ebizwa ngokuthi iLittle Grand Rapids. Abantu basabela kahle kakhulu!”

Abanye baye bashiya ukunethezeka kwemizi yabo ukuze bahlale eduze kwale miphakathi. Ngemva komkhankaso wokushumayela wezinyanga ezintathu eManitoulin Island, uDaniel nomkakhe uLeeAnn, banquma ukuthuthela khona. UDaniel uyachaza: “Siyakujabulela ukuthola isikhathi esengeziwe sokwakha ukwethembana nokuthuthukisa isithakazelo.”

“Ngoba Ngibathanda Ngempela”

Kungani oFakazi BakaJehova benza imizamo ekhethekile ukuze bafinyelele abantu bomdabu? UmkaBert, uRose, uyachaza: “Ukuba owomdabu mina qobo nokubona izinzuzo zokusebenzisa izimiso zeBhayibheli kuyangikhuthaza ukuba ngisize abanye.”

U-Orlean uthi “Ngifuna abantu besiCree bathole ithuba lokuqondiswa uMdali wethu. Kuyilungelo ngempela ukubasiza basondele kuJehova futhi banqobe izinkinga ababhekana nazo namuhla.”

UMarc usebenza neqembu labahumushi besiBlackfoot. Kungani ezama ukufinyelela abantu bomdabu emphakathini wakubo? Uyaphendula: “Ngoba Ngibathanda Ngempela.”

^ par. 4 Ezinye zalezi zilimi ziyakhulunywa abantu bomdabu base-United States.