Dlulela kokuphakathi

Umkhosi Kanye Nokwaziswa KwaboMdabu BaseMelika ENew York City

Umkhosi Kanye Nokwaziswa KwaboMdabu BaseMelika ENew York City

Abantu abaningi bacabanga ukuthi iningi laboMdabu baseMelika elise-United States lihlala emaphandleni. Nokho, empeleni bangaphezu kwamaphesenti angu-70 abayisizukulwane saboMdabu baseMelika abahlala emadolobheni. Idolobha elikhulukazi lase-United States, iNew York, lahlela umkhosi obizwa ngokuthi “i-Gateway to Nations,” owumkhosi waboMdabu baseMelika kanye ne-powwow, ngo-June 5-7, 2015. * Lapho abanye boFakazi BakaJehova eNew York bezwa ngalokhu ngokushesha bahlela ukuya khona. Kungani?

OFakazi BakaJehova bahumushela izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ezilimini ezingamakhulu, kuhlanganise nezilimi eziningi zaboMdabu baseMelika, njengesiBlackfoot, isiDakota, isiHopi, isiMohawk, isiNavajo, isi-Odawa nesiPlains Cree. Ngakho oFakazi babeka amatafula akhangayo nezinqola zezincwadi kulo mkhosi “we-Gateway to Nations” kuhlanganise nepheshana elithi You Can Trust the Creator!

Ingosi yethu engokomthetho ibuye ibe nezinto ezilalelwayo nama-video ngezilimi eziningi kulezi esezibaliwe. OFakazi ababekulo mkhosi “we-Gateway to Nations” badlalela izivakashi ezazithanda ezinye zezinto ezilalelwayo, ezaziqaphela ukuthi iningi lezinto ezikwamanye amatafula namabhodi zazingolimi lwesiNgisi noma lweSpanishi.

Abaningi ababekhona kulesi senzakalo babengajatshuliswa nje imizamo yethu yokuhumushela ezilimini eziningi zoMdabu zaseMelika kodwa nawumsebenzi wethu wokufundisa ngeBhayibheli emadolobheni nakwezinye izindawo. Ngemva kokuba esejwayelene nomsebenzi wethu, omunye owayesebenza khona wacela isifundo seBhayibheli, wathi, “Angive sengijahile ukuba ningivakashele futhi ngifunde ngeBhayibheli!”

Abashadikazi abangaboMdabu baseMelika abayizithulu beza kwelinye lamatafula ethu, kodwa oFakazi ababelapho abakwazanga ukukhuluma nabo. Nokho, khona manjalo kwafika uFakazi owayefunde ulimi lwezandla. Waxoxa nalaba bashadikazi isigamu sehora futhi wabasiza babona ukuthi bangaya kuphi ukuze bathole umhlangano wesifunda woFakazi BakaJehova wolimi lwezandla oseduze nabo.

Bangaphezu kuka-50 oFakazi BakaJehova abahlanganyela kule mizamo yokufundisa ngeBhayibheli futhi izivakashi ezazifika ematafuleni abo zathatha izincwadi ezingaphezu kuka-150 phakathi nalowo mkhosi wezinsuku ezintathu.

^ par. 2 Ngokwesazi semvelaphi nenhlalo yabantu, uWilliam K. Powers, i-powwow “iyisenzakalo somphakathi sokuba amaqembu abantu ahlangane acule aphinde adanse futhi senziwa abesilisa, abesifazane kanye nezingane.”—I-Ethnomusicology, ka-September 1968, ikhasi 354.