Dlulela kokuphakathi

Uhambo Olungasoze Lwalibaleka

Uhambo Olungasoze Lwalibaleka

Unyaka ngamunye, amashumi ezinkulungwane zabantu abuka izakhiwo zehhovisi legatsha lase-United States nendlunkulu yoFakazi BakaJehova eNew York State. Lezi zindawo zibizwa ngokuthi iBethel, okuyigama lesiHebheru elisho ukuthi “Indlu KaNkulunkulu.” Izivakashi zisuka ezindaweni ezihlukahlukene ukuze zizobona indlela okwenziwa ngayo izincwadi, zibone indlela umsebenzi wethu ohlelwe ngayo futhi zivakashele abangane bazo abakhonza khona. Omunye osanda kuvakasha wayezimisele ngempela ukuvakashela khona.

UMarcellus, ongomunye woFakazi BakaJehova ohlala e-Anchorage, e-Alaska, e-U.S.A., ukwazi ukusho amazwi ambalwa kuphela ngenxa yokuthi washaywa uhlangothi eminyakeni ethile edlule. Uhamba ngesihlalo sabakhubazekile futhi udinga umuntu ozomsiza ngemisebenzi yansuku zonke. Naphezu kwalezi zinselele, wayenesifiso esinamandla sokuvakashela eBethel. Muva nje, sifezekile isifiso sakhe.

UCorey, ongumngane osize uMarcellus ekuhleleni lolu hambo, uthi: “Wayehlale ebelesela. Wayengithinta njalo ngocingo efuna ukuzwa ukuthi izinhlelo zihamba kanjani. Njengoba uMarcellus ekwazi ukusho u-‘Yebo’ no-‘Cha’ kuphela, kwakudingeka ngimbuze imibuzo lapho ngikhuluma naye ocingweni.” Babeba nengxoxo enjengale:

“Ufuna ngize lapho?”

“Cha.”

“Udinga ukubonana nodokotela?”

“Cha.”

“Ingabe kumayelana nohambo lokuya eBethel?”

“Yebo.”

“Ngakho kwakudingeka ngichaze ukuthi sengikuphi nezinhlelo zohambo. Ngajabula kakhulu lapho isifiso sakhe sifezeka.”

UMarcellus wanqoba izinselele eziningana ukuze akwazi ukuya eBethel. Njengoba ehola imali encane, kwadingeka aqongelele imali iminyaka emibili ukuze akhokhele uhambo lokuya eNew York olungamakhilomitha angu-5 400. Ngenxa yokugula kwakhe, kwadingeka athole umuntu okahle ayezohamba naye. Wayedinga nemvume kadokotela ukuze ahambe, futhi wayithola ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba kufike isikhathi sokuba indiza ayezohamba ngayo ihambe.

Lapho uMarcellus efika eNew York, wabukiswa izakhiwo zaseBrooklyn, ePatterson naseWallkill. Wabona imishini emikhulukazi ekhiqiza izincwadi namaBhayibheli futhi wafunda okuningi ngendlela umsebenzi wethu ohlelwe ngayo. Wabona nemibukiso ethi “IBhayibheli Negama Laphezulu” nothi “Abantu Begama LikaJehova.” Njengoba belokhu behamba, wazitholela abangane abaningi abasha. Ngempela kwakuwuhambo olungasoze lwalibaleka!

Abaningi bathi baswela amazwi okuchaza indlela abasuke bezizwa ngayo lapho bebuzwa ngohambo lokuvakashela eBethel. Kodwa lapho uMarcellus ebuzwa ukuthi ukujabulele yini ukuvakashela eBethel, waphendula ngendlela okuwukuphela kwayo ayengaphendula ngayo: “Yebo. Yebo. Yebo!”

Ukuvakashela eBethel kungaba isikhuthazo kuwe nasemndenini wakho, njengoba kwenzeka kuMarcellus. Izivakashi zamukelekile emahhovisi ethu egatsha emhlabeni wonke. Kunganjani usivakashele?