Dlulela kokuphakathi

I-Watchtower Farms​—Iminyaka Engu-50 Yomsebenzi Wokuvuna

I-Watchtower Farms​—Iminyaka Engu-50 Yomsebenzi Wokuvuna

Endaweni eqele ngamakhilomitha angu-145 enyakatho yeNew York City eduze kwedolobha elincane laseWallkill, eNew York, kunamasimu aye adlala indima ebalulekile emsebenzini woFakazi BakaJehova wokufundisa iBhayibheli emhlabeni wonke. Amasimu okuqala eWatchtower Farms, njengoba le ndawo isibizwa kanjalo, athengwa eminyakeni engu-50 edlule, ngo-January 2, 1963.

UDavid Walker omunye woFakazi BakaJehova owaqala ukukhonza eWallkill kusukela le ndawo ithengwa, uchaza isizathu sokuthengwa kwensimu yokuqala: “Inani lezisebenzi endlunkulu yoFakazi BakaJehova eBrooklyn, eNew York, laliya likhula futhi kwakudingeka izisebenzi zondliwe ngendlela eyonga izindleko. Enye insimu oFakazi BakaJehova abebeyisebenzisa yayisenyakatho yeNew York futhi kwakuthatha amahora ayisithupha kuya kwangu-8 ukufika kuyo uma usuka eBrooklyn. I-Wallkill yayiqhele ngamahora amabili kuphela. Lokhu kwayenza yaba indawo efanelekayo.” Ngokuhamba kwesikhathi, oFakazi BakaJehova basebenzisa lensimu ukuze batshale izithelo nemifino, bafuye izinkukhu, izingulube nezinkomo. Ngokuhamba kwesikhathi kwenezelwa amasimu engeziwe.

Ingakapheli iminyaka eyikhulu, ukwanda koFakazi BakaJehova emhlabeni wonke kwabangela ukwanda komsebenzi eWallkill. Ngaphezu kokukhiqiza imbewu engokoqobo engavunwa, kwaqala ukukhiqizwa kwezincwadi ezazizosiza ekuvuneni okungokomfanekiso uJesu akhuluma ngakho. (Mathewu 9:37; Luka 10:2; Johane 4:35, 36) Nayi eminye yemisebenzi ebiyenziwa eWallkill.

Ukunyathelisa: Maphakathi nekhulu leminyaka le-20, isakhiwo sokunyathelisa esiseBrooklyn, eNew York, sasinyathelisa iningi lezincwadi zethu zeBhayibheli. Kodwa njengoba isidingo sezincwadi sikhula, isakhiwo sokunyathelisa eBrooklyn sasingasakwazi ukuhlangabezana naleso sidingo. Ngakho ngo-1973, oFakazi BakaJehova baqeda ukwakha esinye isakhiwo sokunyathelisa eWallkill. Kusukela ngaleso sikhathi, izakhiwo zokunyathelisa ziye zanwetshwa izikhathi eziningi futhi muva nje siye sanwetshwa ngo-2004.

Ubuchwepheshe Be-Computer: Ngo-1979, iqembu loFakazi BakaJehova eWallkill laqala ukusungula uhlelo lwe-computer manje olubizwa ngokuthi i-Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS). Leli thuluzi lisiza ekunyatheliseni izincwadi zeBhayibheli ngezilimi ezingaphezu kuka-600.

Imfundo: Ngo-1988, i-Watchtower Bible School of Gilead yathuthela Wallkill isuka eBrooklyn, futhi amakilasi aqala ngomhla ka-17 October. Isikole saqhubeka silapho kwaze kwaba yilapho sithuthela eWatchtower Educational Center ePatterson, eNew York, ngo-April 1995.

Njengakwamanye amasimu, kule minyaka engu-50, indlela okusetshenzwa ngayo eWatchtower Farms iye yashintsha. Noma kunjalo, kusasetshenzwa kanzima ukuze kukhiqizwe ukudla okusezingeni elifanele okuzodliwa oFakazi BakaJehova abakhonza ezakhiweni zaseBethel yase-U.S.A eNew York.

Njengamanje, oFakazi BakaJehova bakha amahhovisi amasha, izindawo zokuhlala kanye nezinye izakhiwo eWallkill. Bavuselela nezakhiwo ezikhona. Wonke lo msebenzi uzosiza iWatchtower Farms ukuba iqhubeke ikhiqiza izincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ezifundwa inani elandayo labantu abazihlanganisa noFakazi BakaJehova ezindaweni ezisondelene nayo.

UDavid Walker, okukhulunywe ngaye ekuqaleni, uthi: “Kule minyaka engu-50 edlule, kungilethele injabulo enkulu ukubona ukuthi kusukela ebuncaneni bayo, iWallkill iye yakhula futhi yasekela umsebenzi womhlaba wonke wokufundisa abantu umyalezo weBhayibheli!”