Dlulela kokuphakathi

Siyini Isifundo SeBhayibheli?

Siyini Isifundo SeBhayibheli?

OFakazi BakaJehova banesimiso sokutadisha iBhayibheli esiphendula imibuzo eminingi, njengemibuzo ethi:

  • Ubani uNkulunkulu?

  • Ingabe ngempela uNkulunkulu uyangikhathalela?

  • Ngingawuthuthukisa kanjani umshado wami?

  • Ngingayithola kanjani injabulo ekuphileni?

Ngezansi uzothola izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa mayelana nesimiso sethu sokutadisha iBhayibheli.

Sihlelwe kanjani lesi simiso? Sixoxa ngezihloko ezinjengesithi “uNkulunkulu” noma “umshado” bese sihlola amavesi ahlukahlukene eBhayibheli akhuluma ngaleyo ndaba. Siyawaqhathanisa bese sibona ukuthi iBhayibheli lilonke lithini ngaleyo ndaba, kanjalo sivumele iBhayibheli lizichaze lona ngokwalo.

Ukuze sikwazi ukutadisha iBhayibheli, sisebenzisa incwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Phakathi kokunye, le ncwadi ichaza ngokucacile lokho ngempela okushiwo iBhayibheli ngoNkulunkulu, ngoJesu nangekusasa lethu.

Kubiza malini ukuqhutshelwa isifundo seBhayibheli? Isifundo uqhutshelwa sona mahhala, futhi izincwadi zethu azithengiswa.

Kuthatha isikhathi esingakanani ukufunda? Abantu abaningi babekela eceleni isikhathi esingangehora isonto ngalinye ukuze batadishe iBhayibheli nathi. Kodwa isikhathi esisichitha sifunda siyashintshashintsha. Sizosivumelanisa nesimiso sakho.

Kwenzekani uma ngicela isifundo seBhayibheli? Lapho ucela isifundo seBhayibheli, omunye woFakazi BakaJehova uzokuvakashela ngesikhathi okhululeke ngaso nasendaweni ekhethwe nguwe. Uzosebenzisa imizuzu embalwa ekubonisa indlela isimiso sethu sokutadisha esisebenza ngayo. Uma usithanda ungaqhubeka ufunda.

Uma ngivuma ukufundelwa iBhayibheli, ingabe kumelwe ngibe uFakazi KaJehova? Cha. OFakazi BakaJehova bayakuthanda ukufundisa abantu iBhayibheli, kodwa asilokothi siphoqe noma ubani ukuba abe ilungu lenkolo yethu. Kunalokho, sikhuluma ngenhlonipho ngalokho okushiwo iBhayibheli, siqaphela ukuthi umuntu ngamunye unelungelo lokuzikhethela lokho afuna ukukukholelwa.—1 Petru 3:15.