Imibono evamile engamanga

Amanga: OFakazi BakaJehova abawagubhi ama-Easter ngoba abawona amaKristu.

Iqiniso: Sikholelwa ukuthi uJesu Kristu unguMsindisi wethu futhi senza konke okusemandleni ukuba ‘silandele izinyathelo zakhe eduze.’—1 Petru 2:21; Luka 2:11.

Amanga: Anikholelwa ukuthi uJesu wavuswa kwabafileyo.

Iqiniso: Siyakholelwa ekuvusweni kukaJesu; lokhu sikubheka njengemfundiso eyisisekelo yokholo lomKristu futhi siyakubonisa lokhu lapho sishumayela.—1 Korinte 15:3, 4, 12-15.

Amanga: Aninandaba nokuthi izingane zenu aziyitholi injabulo yamaholide ama-Easter.

Iqiniso: Siyazithanda izingane zethu—siyazinikela ekuziqeqesheni nasekuzisizeni ukuze zijabule.—Thithu 2:4.

Kungani oFakazi BakaJehova bengawagubhi ama-Easter?

  • Ukugujwa kweholide lama-Easter akusekelwe eBhayibhelini.

  • UJesu wasiyala ukuba sikhumbule ukufa kwakhe, hhayi ukuvuswa kwakhe. Sigcina umkhosi weSikhumbuzo unyaka ngamunye ngosuku lokufa kwakhe ngokuvumelana nekhalenda yeBhayibheli.—Luka 22:19, 20.

  • Sikholelwa ukuthi umsuka wamasiko ama-Easter, ovela emikhosini yasendulo yenzalo, wenza ama-Easter angamukeleki kuNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna ‘sizinikele kuye kuphela’ futhi kumphatha kabi ukukhulekela okuhlanganisa imikhuba angayamukeli.—Eksodusi 20:5; 1 AmaKhosi 18:21.

Sikholelwa ukuthi isinqumo sethu sokungawagubhi ama-Easter sisekelwe ngokuqinile eBhayibhelini, elisikhuthaza ukuba sisebenzise “ukuhlakanipha okusebenzayo kanye nekhono lokucabanga” kunokuba simane nje silandele amasiko abantu. (IzAga 3:21; Mathewu 15:3) Nakuba sixoxa nabantu ngezinkolelo zethu mayelana nama-Easter lapho besibuza, siyalihlonipha ilungelo lomuntu ngamunye lokuzinqumela lokho afuna ukukwenza.—1 Petru 3:15.