ENEW YORK—Iziphathimandla zaseRussia zisongela ukuvimbela ngokusemthethweni inkolo yoFakazi BakaJehova kulelo zwe. OFakazi BakaJehova banxusa iziphathimandla zaseKremlin nezeNkantolo Ephakeme ukuba zibakhulule kulokhu kumangalelwa, ngokusebenzisa umkhankaso womhlaba wonke wokubhala izincwadi. INdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova imema bonke oFakazi, abangaphezu kwezigidi ezingu-8, emhlabeni wonke ukuba bangenele lo mkhankaso.

Ngo-Mashi 15, 2017, uMnyango Wenkonzo Yezobulungisa waseRussia wamangalela iHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova laseRussia kuyi-Supreme Court of the Russian Federation ngokuthi liyinhlangano eyeqisayo ngenxa yalokho kufanele livalwe. Lo Mnyango ufuna nokuthi kuvinjelwe nemisebenzi eyenziwa kuleli Hhovisi Lokuqondisa loFakazi. Uma iNkantolo Ephakeme ivumelana nalokhu, indlunkulu yoFakazi yakuleli zwe eseduze neSt. Petersburg izovalwa. Kuzobe sekuvalwa neziNhlangano Zenkolo Zendawo zoFakazi ezibhaliswe ngokomthetho ezingaba ngu-400, kuvinjelwe ngisho nomsebenzi owenziwa emabandleni angaphezu kuka-2300 oFakazi BakaJehova eRussia. UHulumeni angase athathe nempahla yegatsha kanye nezindawo zokukhonza zoFakazi ezikulo lonke lelo zwe. Ngaphezu kwalokho, uFakazi kaJehova ngamunye angathweswa icala uma nje etholakala enza imisebenzi ehambisana nokukhonza uNkulunkulu. Kulindeleke ukuba iNkantolo Ephakeme ikhiphe isinqumo ngale ndaba ngo-Ephreli 5.

UDavid A. Semonian, umkhulumeli endlunkulu yomhlaba wonke yoFakazi uthi: “INdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova ifuna ukwenza lesi simo esibucayi siqapheleke. Ukushushisa izakhamuzi ezingenalo udlame nezigcina umthetho njengokungathi zingamaphekula kuwukuyisebenzisa kabi imithetho elwisana nezinhlangano ezeqisayo. Lolu shushiso lumane nje lusekelwe ezinsolweni ezingamanga.”

OFakazi abaqali ukuba nomkhankaso walolu hlobo. Cishe eminyakeni engu-20 edlule, oFakazi babhala izincwadi ukuze bavikele ozakwabo baseRussia ababebhecwe ngamacala angekho ngezinye zeziphathimandla zangaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho, oFakazi baye benza neminye imikhankaso yokubhala izincwadi nakwamanye amazwe esikhathini esidlule, ukuze banxuse izikhulu zikahulumeni ukuba zivimbe ukushushiswa koFakazi. La mazwe ahlanganisa iJordan, iKorea neMalawi.

UMnu. Semonian uyanezela: “Ukufunda iBhayibheli, ukucula nokuthandaza nabantu enikhonza kanye nabo akusibo neze ubugebengu. Sithemba ukuthi lo mkhankaso wethu womhlaba wonke wokubhala izincwadi uzothinta izinhliziyo zezikhulu zaseRussia, ziyekwe lezi zenzo ezingafanele ezihlukumeza abafowethu esikhonza nabo.”

Abezindaba:

Emhlabeni-jikelele: uDavid A. Semonian, Ihhovisi lokwaziswa, +1-845-524-3000

ERussia: uYaroslav Sivulskiy, +7-812-702-2691