ENEW YORK—Abantu bebefike ngobuningi lapho iNkantolo Ephakeme yaseRussia ingenela osukwini lwesine lokuqulwa kwecala, njengoba uMnyango Wezobulungisa ufake isicelo sokuba kuvalwe iHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova eRussia. Lapho kushona ilanga, iNkantolo yabe isimemezela ukuba kuthathwe ikhefu kuze kube uLwesithathu, ngo-Ephreli 19, 2017, ngo-10:00 ekuseni.

Abameli boFakazi BakaJehova babe sebevula inkundla ngokunikeza ubufakazi obuvikela iHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova, okuthe ngemva kwalakho abameli boMnyango Wezobulungisa babapheka ngemibuzo. Lapho ijaji lizwa ubufakazi obunikezwe abameli boFakazi BakaJehova, libe selicela uMnyango Wezobulungisa ukuba unikeze izizathu eziqondile ezingokomthetho zokuba kuvalwe iHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova. Abameli boMnyango Wezobulungisa bahlulekile ukunikeza lezo zizathu, bahluleka ngisho nokuphendula imibuzo ephathelene nale ndaba. Ukuqulwa kwecala kwalolo suku kuphethwe ngokuba kubizwe ofakazi bezinhlangothi zombili.

Ngesonto elizayo, kulindeleke ukuba inkantolo ixoxe ngemiqulu yobufakazi eyethuliwe.

Abezindaba:

Emhlabeni wonke: UDavid A. Semonian, IHhovisi lokwaziswa, +1-845-524-3000

ERussia: UYaroslav Sivulskiy, +7-911-087-8009