ENEW YORK—NgoLwesithathu, Ephreli 19, 2017, kufike abantu abangaba ngu-300 (abanye bafike ngo-2:00 ekuseni) osukwini lwesihlanu lokuqulwa kwecala eNkantolo Ephakeme YaseRussia, njengoba uMnyango Wezobulungisa ufuna kuvalwe iHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova. Kubuyekezwe ukuphathwa kabi koFakazi yiziphathimandla zaseRussia phakathi neminyaka eyishumi edlule njengoba iNkantolo ibihlola imiqulu engu-43 yezincwadi zobufakazi ezethulwe phambi kwenkantolo.

INkantolo ihlole imiqulu engu-43 yezincwadi zobufakazi ezethuliwe.

Phakathi nalokho kubuyekeza, abameli abamelele uMnyango Wezobulungisa bahlulekile ukusho izizathu ezingokomthetho eziphathekayo zokuthi kungani befuna kuvalwe iHhovisi Lokuqondisa noma iziNhlangano Zenkolo Zendawo (LRO) zoFakazi BakaJehova eRussisa noma ukusho izenzo ezeqisayo abazenzayo. UYury Toporov, ongomunye wabameli beHhovisi Lokuqondisa, utshele iNkantolo ukuthi izinto eziningi ezethulwe ecaleni zihlanganisa imiklomelo nezincwadi zokubonga uhulumeni azinika iHhovisi Lokuqondisa. Lokhu kufakazela ukuthi eminyakeni eminingi iziphathimandla bezilokhu zibheka iHhovisi Lokuqondisa njengelineqhaza elihle emphakathini. Kuphinde kwashiwo ukuthi iziNhlangano Zenkolo Zendawo nazo zineqhaza elifanayo emphakathini. Ngaphezu kwalokho, eminingi yemiqulu ethulwe ecaleni ibonisa ukuthi uMnyango Wezobulungisa ubulokhu uphenya iziNhlangano Zenkolo Zendawo ezisetshenziswa oFakazi BakaJehova eRussia kusukela ngo-2008, kodwa awutholanga lutho olweqisayo. Abameli boMnyango Wezobulungisa balivumile leli phuzu.

Abaphambili, kusukela kwesobunxele kuya kwesokudla: u-Anton Omelchenko, uMaksim Novakov, uVictor Zhenkov noYury Toporov, abameli beHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova eRussia. Abasemuva, kusukela kwesobunxele kuya kwesokudla: uVasiliy Kalin noSergey Cherepanov (ongabonakali kahle), amalungu ekomiti elengamele eHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova eRussia.

INkantolo kulindeleke ukuba iqhubeke nokuqulwa kwecala ngo-Ephreli 20, 2017, ngo-2:00 ntambama.

Abezindaba:

Emhlabeni wonke: UDavid A. Semonian, IHhovisi Lemininingwane Yabezindaba, +1-845-524-3000

ERussia: UYaroslav Sivulskiy, +7-911-087-8009