EWARSAW, ePoland—Ngo-January 27, 2015, izinkulungwane zizogubha iminyaka engu-70 zakhululwa e-Auschwitz, ikamu lokuhlushwa nokufa laseJalimane lamaNazi. Leli kamu elidumile, elalisetshenziswa ngamaNazi ngokuyinhloko ukuze aqothule amaqembu ezizwe ezithile, laba nayithuluzi lokushushisa oFakazi BakaJehova bezizwe ezihlukahlukene, kuhlanganise nabaseJalimane.

I-Auschwitz-Birkenau State Museum ne-International Auschwitz Council bahlela lo mcimbi. Kulindeleke ukuba umongameli wasePoland, uBronisław Komorowski abe khona, kanti namazwe ahlukahlukene emhlabeni wonke azothumela abameleli bakahulumeni. Lesi senzakalo sizosakazwa bukhoma kuyi-Internet.

I-Auschwitz isedolobhaneni lase-Oświęcim, okuyidolobha lasePoland elalithathwe amaNazi phakathi neMpi Yezwe II. Yaqala ukuba ikamu lokuhlushwa laseJalimane lapho kufika iziboshwa zasePoland ezingaba ngu-700 ngo-June 1940. I-Auschwitz yakhula ngokushesha yaba uxhaxha lwamakamu amakhulu namancane angaphezu kuka-40. Izindawo ezine zokuhila abantu ngegesi e-Auschwitz-Birkenau zazibulala abantu abangaba ngu-20 000 ngosuku. Eminyakeni ethi ayibe mihlanu leli kamu lase-Auschwitz lisebenza, kwathunyelwa okungenani abantu abayizigidi ezingu-1,1 ababehlanganisa oFakazi BakaJehova abangaphezu kuka-400.

Ngokwengosi ye-Auschwitz-Birkenau State Museum: “Ngale kokubathinta kancane nje, izincwadi zomlando weKamu Lokuhlushwa Lase-Auschwitz alilandisi ngoFakazi BakaJehova (okubhekiselwa kubo ngokuthi [abaFundi] BeBhayibheli emibhalweni yasekamu) ababeboshwe ngenxa yezinkolelo zabo ezingokwenkolo. Lezi ziboshwa kudingeka ziqashelisiswe ngenxa yendlela ezikwazi ngayo ukunamathela ezimisweni zazo zokuziphatha ngaphansi kwezimo zasekamu.” Umlando walo mnyuziyamu ubonisa ukuthi oFakazi BakaJehova baphakathi kweziboshwa zokuqala ezathunyelwa e-Auschwitz, futhi emakhulwini oFakazi abathunyelwa, kwafa amaphesenti angaphezu kuka-35.

U-Andrzej Szalbot (Prisoner–IBV 108703): Ngo-1943, waboshwa ama-Nazi wabe esethunyelwa e-Auschwitz ngoba enqaba inkonzo yobusosha ngenxa kanembeza.

Uhulumeni wamaNazi wawuhlasela kusukela emuva ngawo-1933 umsebenzi woFakazi BakaJehova futhi wavimbela le nhlangano kulo lonke elaseJalimane. Izimiso zokuziphatha nemikhuba yoFakazi yayingahambisani nemibono yamaNazi. Ngokwesibonelo, oFakazi babengasisho isiqubulo esiphoqelelwe esithi “Heil Hitler!,” ngoba bekholelwa ukuthi ukukhulekela uHitler kwakuwukuyekethisa ebuqothweni babo kuNkulunkulu. OFakazi babenqaba nokwenza umsebenzi ohambisana nezempi, okwakuyinto eyayibhekwa njengephikisana nombuso. U-Andrzej Szalbot, owaboshwa ngo-1943 wathunyelwa e-Auschwitz eneminyaka engu-19 wachaza wathi: “Ukwenqaba ubusosha kwakusho ukuthunyelwa ekamu lokuhlushwa.” OFakazi BakaJehova bathenjiswa ukuthi bangakhululwa ngokushesha uma bengasayina incwadi yokwesula ubulungu babo kule nhlangano neshoyo ukuthi izimfundiso zayo ziyiphutha.

OFakazi BakaJehova babethenjiswa ukukhululwa uma besula enkolweni yabo ngokusayina isimemezelo esifana nalesi.

Izincwadi ezingokomthetho zibiza oFakazi BakaJehova ngesifushaniso esithi “IBV,” esimelela ukuthi Internationale Bibelforscher-Vereinigung (Inhlangano YabaFundi BeBhayibheli Bomhlaba Wonke), okuyigama elingokomthetho lesiJalimane lenhlangano yabo. AmaNazi akwenza kwaba imfuneko ukuba oFakazi bagqoke unxantathu onsomi (purple) ezingutsheni zabo zasejele. Lolu phawu lwasiza oFakazi bakwazi ukubona abakhulekeli abakanye nabo ekamu. Babehlangana njalo kusihlwa ukuze bakhuthazane ngaphambi kokubizwa kwamagama eziboshwa. Kwakuhlelwa nemihlangano eyimfihlo ukuze kuxoxwe ngeBhayibheli neziboshwa ezazihlabeke umxhwele ngenxa yomusa nokholo loFakazi. Ezinye zalezo ziboshwa zaba oFakazi khona lapho emakamu ase-Auschwitz.

NgoMgqibelo ekuseni, ngo-January 27, 1945, kwafika iRed Army yaseSoviet Union e-Oświęcim. Kwathi kuqambe kushaya u-3 ntambama amabutho aseSoviet ayesekhulule iziboshwa ezingaba ngu-7 000 e-Auschwitz I, e-Auschwitz II (eBirkenau), nase-Auschwitz III (eMonowitz).

UStanisław Zając. Wafika e-Auschwitz ngo-February 16, 1943.

UStanisław Zając, omunye woFakazi BakaJehova, wayephakathi kwamashumi ezinkulungwane aphoqelelwa amaNazi ukuba aphume emakamu ase-Auschwitz njengoba kwakulindelwe ukuba kufike iRed Army. UMnu. Zając neziboshwa ezingaba ngu-3 200 baphuma eJaworzno badavuza eqhweni eliningi njengoba base bengenela imashi eya ekufeni. Kulinganiselwa ukuthi bangaphansi kuka-2 000 abasinda kulolo hambo lwezinsuku ezintathu oluya eBlechhammer, okwakuyikamu elincane elalingalodwa ehlathini. Emlandweni wakhe, uMnu. Zając ukhumbula impi eyaqubuka lapho yena nezinye iziboshwa becashile ekamu: “Sasizwa izinqola zamasosha zidlula, kodwa akekho owaba nesibindi sokuyohlola ukuthi kwakungezobani. Ekuseni sabona ukuthi kwakungezamasosha aseRussia. . . .  Ibutho laseRussia langena lagcwala ihlathi lonke futhi lwaphela lapho-ke usizi lwami lwasekamu lokuhlushwa.”

Kulonyaka, ngo-January 27, kuzoba nezingqungquthela nemibukiso emadolobheni ahlukahlukene emayelana nokugujwa kweminyaka engu-70 yokukhululeka e-Auschwitz.

Abezindaba:

Emhlabeni jikelele: J. R. Brown, IHhovisi Lokwaziswa, ucingo +1 718 560 5000

EGermany: Wolfram Slupina, ucingo +49 6483 41 3110

EPoland: Ryszard Jabłoński, ucingo +48 608 555 097