EBUDAPEST, eHungary—IHolocaust Memorial Center eseBudapest yembule intshe lesikhumbuzo lokuqashelwa koFakazi BakaJehova abane abamelana noshushiso ngezikhathi zamaNazi. Umcimbi wokwembula kwetshe wenziwa ngo-11 December 2015.

Intshe lesikhumbuzo loFakazi BakaJehova abane ababulawa amaNazi ngeMpi Yezwe II.

La madoda amane, uLajos Deli, u-Antal Hönisch, uBertalan Szabό noJános Zsondor abulawa yiqembu iHungarian Arrow Cross Nazi Party phambi kwabantu, emadolobheni aseKörmend yaseHungary naseSárvár ngo-March 1945 ngenxa yokwenqaba inkonzo yobusosha ngeMpi Yezwe II. Leli tshe lesikhumbuzo linamagama alawa madoda kanye namazwi acashunwe eBhayibhelini encwadini yezEnzo 5:29, “Kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu.”

UDkt. Csaba Latorcai, isekela likanobhala wezenhlalo eziphuthumayo wezwe eHungary, ekhuluma emcimbini wokwembulwa kwetshe lesikhumbuzo.

UDkt. Csaba Latorcai, isekela likanobhala wezenhlalo eziphuthumayo wezwe, emazwini akhe okuvula wathi: “Leli tshe liyisikhumbuzo sezinsizwa ezine ezingoFakazi BakaJehova, . . . okwathi njengoFakazi BakaJehova zabambelela emyalweni othi ‘ungabulali’ futhi zalalela onembeza bazo zangaphakamisela omakhelwane nezikholwa nabo izikhali.”

Esinye isikhulumi kulo mcimbi wokwembulwa kwetshe, uDkt. Szabolcs Szita, umqondiso weHolocaust Memorial Center, sathi: “Ukwembulwa kwetshe kuyisenzo sokunqoba ngoba sekuphele amashumi eminyaka oFakazi BakaJehova belokhu beyiqembu elinganakiwe phakathi kwalabo abahlukumezeka ngesikhathi sokubusa kwamaNazi. Lezi zinsizwa ezine ezabulawa zabonisa ukholo oluqinile ngokulondoloza ubuqotho bazo ngisho nalapho zibhekene nokufa. Zozine ziyizibonelo ezinhle kakhulu nakithi namuhla.”

UDkt. Szabolcs Szita, umqondisi weHolocaust Memorial Center eBudapest, esusa isembozo setshe lesikhumbuzo.

Abezindaba:

Emhlabeni jikelele: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, ucingo +1 718 560 5000

EHungary: U-András Simon, ucingo +36 1 401 1118