Dlulela kokuphakathi

AGASTI 14, 2020
E-UNITED STATES

Isiphepho U-Isaias Sigadla Empumalanga Ye-United States

Isiphepho U-Isaias Sigadla Empumalanga Ye-United States

Indawo

Empumalanga Ye-United States

Inhlekelele

  • Isiphepho u-Isaias sagadla eNyakatho Carolina ngo-Agasti 3, 2020

  • Lesi siphepho sabangela izivunguvungu ezinamandla njengoba sasinyukela oGwini OluseMpumalanga, senza kwaba nomoya onamandla owadala umonakalo omkhulu, kwahamba nogesi

Indlela abazalwane nodade abathinteke ngayo

  • Kwalimala udade oyedwa

  • Imindeni engu-12 kwadingeka itholelwe indawo ezohlala kuyo okwesikhashana

Ukulimala kwempahla

  • Imizi yabazalwane engu-55 yalimala okungatheni

  • Imizi emihlanu yalimala kakhulu

  • Izimoto eziningana zalimala

  • AmaHholo OMbuso amahlanu alimala okungatheni

Ukunikeza usizo

  • Belandela iziqondiso zokuphepha ze-COVID-19, ababonisi besigodi nabadala bamabandla ngokushesha benza izinhlelo zokusiza abazalwane nodade ezindaweni ezithintekile

Siyajabula ngokuthi uJehova uyaqhubeka esekela abafowethu nodadewethu abathintwe yilezi ziphepho ezishiya kukhalwa. Silangazelela isikhathi lapho wonke umuntu engeke esakhathazwa “ukwesaba inhlekelele” okubangelwa izinhlekelele zemvelo.—IzAga 1:33.