Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

JULY 27, 2015
ERUSSIA

IRussia Ivala Ingosi Engokomthetho YoFakazi BakaJehova

IRussia Ivala Ingosi Engokomthetho YoFakazi BakaJehova

Ngo-December 2, 2014, iNkantolo Ephakeme YaseRussia yathi ingosi engokomthetho yoFakazi BakaJehova, i-www.jw.org, iyeqisa. Kulo lonke elaseRussia, zonke izinkampani ezihlinzeka nge-Internet ziyayivimba le ngosi, futhi kuyicala ukukhuthaza noma ukugqugquzela ukusetshenziswa kwayo kuleli zwe. Izwe laseRussia yilona kuphela emhlabeni wonke elivale i-jw.org.

Izenzakalo Ezandulele Ukuvalwa Kwe-JW.ORG

OFakazi BakaJehova eRussia babengazi ukuthi iziphathimandla zedolobha laseTver zase ziqale ukuyithathela izinyathelo ezingokomthetho ngesinyenyela le ngosi ngo-2013. UMshushisi Wasedolobheni LaseTver wamangala eNkantolo Yesifunda SaseTsentralniy efuna kuvalwe i-jw.org ngoba inezincwadi ezimbalwa zenkolo zoFakazi BakaJehova okwathiwa ziyeqisa esinqumweni esakhishwa yinkantolo yaseRussia ngaphambilini. * Ngo-August 7, 2013, inkantolo yesifunda yenza ngokwesicelo somshushisi ngaphandle kokwazisa oFakazi BakaJehova futhi yathi i-jw.org iyeqisa.

Lapho oFakazi bezwa ngalesi sinqumo kwabezindaba bendawo ngemva kwenyanga, badlulisa icala futhi bazikhipha engosini yaseRussia izincwadi okuthiwa akufanele zifundwe. Ngo-January 22, 2014, iNkantolo Yesifunda YaseTver yasihoxisa isinqumo senkantolo ephansi, yathi le nkantolo ibingenaso isisekelo esingokomthetho sokuvala i-jw.org futhi bekufanele ibize umniniyo ukuba aziphendulele lapho kuthethwa icala.

Enganelisekile ngesinqumo senkantolo yesifunda, uS. G. Kekhlerov, iSekela Lomshushisi-jikelele, wadlulisela icala eNkantolo Ephakeme YaseRussia. OFakazi abatshelwanga ngendlela efanele ngokuthethwa kwecala. Noma kunjalo, ngo-December 2, 2014, iNkantolo yaqhubeka nokuthetha icala engekho ummangalelwa.

Le Nkantolo Ephakeme yaqinisekisa ukuthi oFakazi bazikhipha izincwadi ngemva nje kwesinqumo senkantolo sango-August 2013 kodwa yanamathela kwelokuthi lezo zincwadi zingase ziphinde zivele engosini nakuba ingavezanga zizathu. Ngenxa yalokho, le Nkantolo yahoxisa isinqumo senkantolo yesifunda yabe isiphinde ibuyisela isinqumo esithi i-jw.org iyeqisa. * OFakazi BakaJehova badlulisela leli cala eNkantolo Ephakeme bephikisana nalesi sinqumo, kodwa le Nkantolo yenqaba. Sebelidlulisele nakuSihlalo weNkantolo Ephakeme, futhi basalindile.

Isinqumo Esisongela Inkululeko Engokwenkolo

OFakazi BakaJehova bathi isinqumo seNkantolo Ephakeme asinabulungisa futhi asinasisekelo ngoba azikho izincwadi zenkolo okwathiwa ziyeqisa eziye zatholakala kuyi-jw.org eRussia kusukela ngo-September 2013. Ngenxa yaleso sinqumo, iziphathimandla zaseRussia ziyale izinkampani ezihlinzeka nge-Internet ukuba ziyivale i-jw.org eRussia. Lokhu kwenza ukuba abantu bangakwazi ukufinyelela iBhayibheli ngezilimi ezingaphezu kuka-130 nezincwadi ezisekelwe eBhayibhelini ngezilimi ezingaphezu kuka-700, ezihlanganisa ulimi lwesiRussia noLimi Lwezandla LwaseRussia. Noma ubani eRussia okhuthaza noma ogqugquzela ukusetshenziswa kwale ngosi uzocindezelwa noma aboshelwe ukwephula umthetho ngoba wenza into okuthiwa ukweqisa. Ngenxa yalokhu kuvinjelwa, oFakazi BakaJehova abangaphezu kuka-170 000 sebelahlekelwe umthombo wento ebalulekile ekukhuleni kokholo lwabo nasekukhulekeleni kwansuku zonke.

Isinqumo seNkantolo Ephakeme sinikeza ezinye izikhulu zikahulumeni elinye ithuba lokucindezela imisebenzi enokuthula yenkolo yoFakazi BakaJehova. Uma nje ezinye iziphathimandla zisaphikelela ekusebenziseni kabi uMthetho WaseRussia Ovimbela Imisebenzi Eyeqisayo, inkululeko engokwenkolo eRussia izoqhubeka ivinjelwa futhi isongelwa. OFakazi BakaJehova bethemba ngobuqotho ukuthi iziphathimandla ezinobulungisa zizowavikela amalungelo abantu ayisisekelo okukhulekela ngokukhululekile nawokuquliswa icala ngendlela enobulungisa, njengoba kuqinisekiswa izivumelwano ezenziwa iRussia namanye amazwe noMthetho-sisekelo wayo.

^ isig. 4 Ngo-June 1, 2015, zase zingu-78 izincwadi zoFakazi BakaJehova okuthiwa ziyeqisa ezinkantolo zaseRussia. OFakazi bayasiphikisa lesi sinqumo ezinkantolo zaseRussia naseNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu.

^ isig. 7 Isekela likamshushisi lafaka isicelo sokuba kucutshungulwe umthetho, uMkhandlu Wokwahlulela Wezindaba Zemibango ENkantolo Ephakeme wakhipha isahlulelo.