Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

MARCH 2, 2015
EKYRGYZSTAN

Inkululeko Engokwenkolo Isifinyelele Enhlukana-ndlela EKyrgyzstan

Inkululeko Engokwenkolo Isifinyelele Enhlukana-ndlela EKyrgyzstan

Ngo-September 4, 2014, inkululeko engokwenkolo iye yathuthuka eKyrgyzstan ngesikhathi iSishaya-mthetho seNkantolo Ephakeme sikhipha isinqumo sokuthi izingxenye zoMthetho Wezenkolo Ka-2008 ziyangqubuzana nomthetho-sisekelo. Lokhu kwavulela oFakazi BakaJehova ithuba lokuba babhalise inkolo yabo ngokomthetho ezingxenyeni eziseningizimu yeKyrgyzstan. *

Naphezu kwalesi sinqumo, iKomiti Yezwe Yezindaba Zenkolo (SCRA) isanqaba ukubhalisa ngokomthetho oFakazi ezingxenyeni eziseningizimu yeKyrgyzstan. I-SCRA imi kwelokuthi njengoba iphalamende lingakawuchibiyeli uMthetho Wezenkolo Ka-2008, lo mthetho uzoqhubeka usebenza futhi usabavimbela oFakazi BakaJehova ukuba baqashelwe ngokusemthethweni. Ngenxa yalokhu, imisebenzi yenkolo ebhalisiwe futhi eyenziwa ngokuthula ezingxenyeni ezisenyakatho iyaphikiswa futhi ayivumelekile ezingxenyeni eziseningizimu yeKyrgyzstan. *

Baboshelwa Imisebenzi Yenkolo Engabhalisiwe Ngokomthetho

Ngo-June 30, 2014, eNaryn, edolobheni eliseningizimu-mpumalanga yeKyrgyzstan, uZhyldyz Zhumalieva oneminyaka engu-46 wayesebenzisa esinye sesikhathi sakhe exoxa nomakhelwane ngezinkolelo zakhe. Iziphathimandla zaseNaryn zambopha futhi zamlahla ngecala lokuxoxa ngezinkolelo zakhe nomakhelwane bakhe njengelungu lenkolo engabhalisiwe. * Kusukela iKyrgyzstan yathola uzimele geqe, kuyaqala ukuba uFakazi aquliswe icala ngenxa yemisebenzi yenkolo.

INkantolo Yesifunda yaseNaryn yalalela icala lesikhalo likaNksz. Zhumalieva ngo-August 5, 2014. Amajaji abuza imibuzo eminingi, efuna ukwazi kabanzi ngoFakazi BakaJehova nangalokho abaxoxa ngakho nomakhelwane babo. Ngemva kokuhlola ubufakazi, amajaji alilengisa leli cala elindele ukukhishwa kwesinqumo seSishaya-mthetho okukhulunywe ngaso ngenhla.

Ngemva kwalokho, iNkantolo Yesifunda yaseNaryn yaphinde yaliqula icala likaNksz. Zhumalieva. Inkantolo ayitholanga mthetho ophuliwe futhi yaphawula ukuthi zonke izakhamuzi zinelungelo eliqinisekiswa umthetho-sisekelo lokuveza izinkolelo zazo. Ibhekisela esinqumweni seSishaya-mthetho, inkantolo yaphawula ukuthi oFakazi BakaJehova babhalisiwe ngokomthetho kulo lonke elaseKyrgyzstan. Yasichitha isinqumo senkantolo yokuthethwa kwamacala, kodwa umshushisi wafaka isikhalo, ethi isinqumo seSishaya-mthetho asihlobene naleli cala. Ngo-December 24, 2014, iNkantolo Ephakeme yasichitha isikhalo sikamshushisi, yavuna isinqumo seNkantolo Yesifunda yaseNaryn sokukhulula uNksz. Zhumalieva futhi ngaleyo ndlela yasekela ilungelo lakhe lokuxoxa ngezinkolelo zakhe nomakhelwane bakhe.

Ukunqoba Kobulungisa Naphezu Kwamacala Amanga E-Osh

Ngo-2013, u-Oksana Koriakina nonina uNadezhda Sergienko, baboshelwa endlini ngenxa yamacala okuthiwa bawenza ngenkathi beshumayela kwabanye. Iziphathimandla zase-Osh zasebenzisa amacala amanga njengebhaxa lokumangalela oFakazi BakaJehova ngokuthi bahlanganyela “emisebenzini yenkolo engekho emthethweni.” Iziphathimandla zama kwelokuthi ngaphandle kokuba inhlangano yenkolo yendawo ibhaliswe ngokomthetho, oFakazi BakaJehova ngeke bakwazi ukuhlanganyela nabanye izinkolelo zabo.

Inkantolo yamacala yase-Osh yabakhulula bobabili laba besifazane emacaleni ababebekwe wona. Esinqumweni sango-October 7, 2014, ijaji laphetha ngokuthi abaseshi babenze amaphutha amakhulu ophenyweni lwabo nokuthi babequlise uNksz. Koriakina noNksz. Sergienko icala ngenxa nje yokuthi babengoFakazi BakaJehova.

Umshushisi wase-Osh wacela ukuba isinqumo senkantolo yamacala sihoxiswe. Wenza isiphakamiso sokuba icala libuyiselwe kubaseshi ukuze “balungise” amaphutha ababewenzile nokuba uNksz. Koriakina noNksz. Sergienko baphinde bavele okwesibili phambi kwenkantolo. Lapho inkantolo yezikhalo isenqaba isiphakamiso somshushisi, wafaka isikhalo eNkantolo Ephakeme yaseKyrgyzstan. Le Nkantolo yamisa u-March 3, 2015, njengosuku lokulalelwa kwalesi sikhalo, futhi oFakazi banethemba lokuthi isinqumo esiyophuma, naso siyosekela ubulungisa.

Ingabe IKyrgyzstan Izoyithuthukisa Noma Izoyivimbela Inkululeko Engokwenkolo?

Omunye woFakazi BakaJehova owayekhona ecaleni likaNksz. Zhumalieva wathi: “Kusukela ngo-1998, iziphathimandla zendawo bezilokhu zisicindezela ngenxa yokuthi asibhalisiwe ngokomthetho eNaryn. Manje, ngenxa yezinqumo ezikhishwe yiNkantolo Ephakeme, sethemba ukuthi sizogcina sibhalisiwe ngokomthetho.”

OFakazi BakaJehova balangazelela isikhathi lapho beyobhaliswa khona ngokomthetho eNaryn, e-Osh nakwezinye izindawo eziseningizimu yeKyrgyzstan ukuze bakwazi ukuqhubeka nokukhulekela kwabo okunokuthula ngaphandle kokuhlukunyezwa. Uma iKyrgyzstan isilalela isinqumo senkantolo ephakeme, iyobe iyayithuthukisa inkululeko engokwenkolo yezakhamuzi zayo.

^ isig. 2 Ukuze uthole umbiko wesinqumo seSishaya-mthetho seNkantolo Ephakeme sango-September 4, 2014, bheka isihloko esithi “INkantolo Ephakeme YaseKyrgyzstan Isekela Inkululeko Engokwenkolo YoFakazi BakaJehova.”

^ isig. 3 OFakazi babhaliswe ngokusemthethweni kuzwelonke, nasezingxenyeni ezisenyakatho yezwe. Nokho, ezingxenyeni eziseningizimu iziphathimandla bezilokhu zenqaba ngokuphindaphindiwe ukubabhalisa.

^ isig. 5 ISigaba 395(2) soMthetho Kahulumeni wezwe laseKyrgyzstan siyakwenqabela ukwephulwa “kwemithetho yokuhlela nokuba nemihlangano yenkolo, amamashi neminye imigubho yenkolo.”