“Ilungelo lenkululeko yokucabanga, kanembeza neyenkolo” liyilungelo labantu eliyisisekelo, ngokusho kweSiphakamiso 18 se-International Covenant on Civil and Political Rights. * Kwamanye amazwe oFakazi BakaJehova bavalelwa emajele futhi baphathwe nakabi lapho besebenzisa leli lungelo labantu eliyisisekelo. Abaningi kulabo ababoshiwe yizinsizwa ezenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. Abanye baboshwa ngenxa nje yokuthi bakhonza uNkulunkulu.

IZWE

INANI LABABOSHIWE

 I-Eritrea

52

 INingizimu Korea

599

 INagorno-Karabakh

1

 ISingapore

18

 ITurkmenistan

9

Ingqikithi

679

Uhlu lwango-November 12, 2013 lwalabo ababoshiwe

I-ERITREA

 Umbiko wakamuva ubonisa ukuthi bangu-52 oFakazi BakaJehova, kokubili abesilisa nabesifazane, ababoshiwe ngaphansi kwezimo ezinzima. Nakuba engekho kubo oke wabekwa icala ngokomthetho noma waquliswa icala, baye baboshwa ngenxa yalezi zizathu: Ukwenqaba ngenxa kanembeza, ukwenza imisebenzi yenkolo noma ngenxa yezizathu ezingachazwanga. Sekuyiminyaka engaba ngu-20–kusukela ngo-September 24, 1994–amadoda amathathu uPaulos Eyassu, u-Isaac Mogos, noNegede Teklemariam, evalelwe ejele ngoba enqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. UMisghina Gebretinsae noYohannes Haile, oFakazi BakaJehova abaneminyaka eyevile ku-60 bashonela ejele. Kusukela i-Eritrea yaba izwe elizimele ngo-1993, iye yavalela ejele, yashushisa futhi yahlukumeza oFakazi BakaJehova ngokuqhubekayo.

ININGIZIMU KOREA

 Njengamanje zingu-599 izinsizwa ezingoFakazi ezivalelwe ejele, insizwa ngayinye idonsa isigwebo sezinyanga ezingu-18 ngokwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. Kusukela ngesikhathi seMpi yaseKorea kuze kube manje, iNingizimu Korea ibilokhu ivalela ejele izinsizwa ezingoFakazi ezenqaba ukuya empini futhi ayikawusunguli umsebenzi ongenziwa yilabo abangafuni ukuya empini ukuze ixazulule le nkinga. Kuze kube manje iNingizimu Korea isivalele ejele oFakazi abangu-17 549 iminyaka engu-34 100 uma ihlanganiswa yonke ngoba nje benqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. INingizimu Korea iye yehluleka ukulandela isivumelwano samazwe omhlaba futhi yenqaba ukuqaphela amalungelo ayisisekelo alabo abenqaba ngenxa kanembeza. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bheka esithi Izizwe Zomhlaba Zimelana Nokungabi Nabulungisa ENingizimu Korea.

INAGORNO-KARABAKH

 Ngenxa yokuthi iNagorno-karabakh ayinayo imisebenzi engenziwa abantu abenqaba ukuya empini, insizwa eneminyaka engu-20, enguFakazi, yaboshelwa ukwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. Ngo-December 30, 2011 yagwetshwa izinyanga ezingu-30 futhi ngo-January 29, 2013 isicelo sayo sokukhululwa ngaphambi kwesikhathi senqatshwa. Isicelo sokuba ikhululwe ngezizathu zempilo senqatshwa abaphathi bejele.

ISINGAPORE

 Uhulumeni waseSingapore uphoqelela abantu ukuba baye empini futhi awuwahloniphi amalungelo alabo abenqaba ngenxa kanembeza. Ngenxa yokuzimisela ukwenza ngokuvumelana nonembeza wazo oqeqeshwe ngeBhayibheli, izinsizwa ezingu-18 ezikhonza noFakazi BakaJehova zidonsa isigwebo zezinyanga ezingu-39 e-Armed Forces Detention Barracks. Omunye uFakazi wakhululwa ngo-August 2013 ngemva kokudonsa unyaka ejele ngenxa yokwenqaba ukuya empini.

ITURKMENISTAN

 Amadoda angu-9 angoFakazi asejele njengamanje eTurkmenistan—abangu-8 baboshelwe ukwenqaba ngenxa kanembeza, oyedwa umangalelwe ngamanga. La madoda adonsa izinyanga ezingu-12 kuya kwezingu-24 futhi ngokuvamile abhaxabulwa onogada basejele namasosha. Lapho bekhululwa, abanye abantu baye baphinde baboshwe ngenxa “yokweqa umthetho ngokuphindaphindiwe” bese befakwa ejele lezigebengu ezimbi kakhulu.

^ isig. 2 Bheka i-Universal Declaration of Human Rights, iSiphakamiso 18, ne-European Convention on Human Rights, iSiphakamiso 9.

Lokhu kuhlukunyezwa akubenzi oFakazi BakaJehova bayeke ukukhonza uNkulunkulu. Kunalokho, kwakhela ohulumeni abahluleka ukuhlonipha amalungelo abantu idumela elibi. Ishadi elingezansi linohlu lohulumeni abavalela oFakazi BakaJehova emajele nenani lababoshiwe.