Ngo-October 22, 2014, uhulumeni waseTurkmenistan wanika oFakazi BakaJehova abangu-8 ushwele ababeboshelwe ukwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza noma ababebhecwe ngamacala angamanga. * Ngaphezu kwalokho, ngo-September 2, 2014, iziphathimandla zaseTurkmenistan zakhulula uNkk. Bibi Rahmanova, ongomunye woFakazi BakaJehova. *

Isabela kulezi zenzakalo ezitusekayo, iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova yathumelela uMongameli waseTurkmenistan incwadi yokubonga ngoshwele nangokukhululwa koFakazi ejele. Leyo ncwadi yakhuluma nangoFakazi ababili ababesaboshiwe futhi inesicelo sokuba bakhululwe. OFakazi BakaJehova bayakwazisa ukuxoxisana neziphathimandla zaseTurkmenistan ukuze baxazulule noma ikuphi ukukhathazeka futhi bathole amalungelo abafanele.

Kuseyinkinga Ukuhlonishwa Kwenkululeko Kanembeza, Yenkolo Neyezinkolelo

Kusakhathaza ukuqhubeka kweTurkmenistan ibopha intsha engoFakazi BakaJehova ngenxa yokwenqaba kwayo ubusosha ngesizathu sikanembeza. Abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza abalinikwa ithuba lokwenza eminye imisebenzi yombuso futhi balahlwa yicala bese begwetshwa izinyanga ezingu-12 kuya kwezingu-24. Ngezinye izikhathi, lapho labo ababoshiwe bekhululwa, baphinde babekwe icala lokuba “izeqamthetho eziphikelelayo” bese befakwa emajele anomthetho oqinile.

Ngenxa yokuthi kwakungekho okunye abangakwenza, oFakazi abangu-15 ababethweswe icala lokwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza bamangala eKomitini Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezihlangene (CCPR). * Nabanye oFakazi ababili, ababeboshelwe amacala angamanga okubonakala ayehloselwe ukuvimbela umsebenzi wenkolo, bamangala kuyi-CCPR.

Ngo-April 2012, lapho i-CCPR iphetha umbiko wayo walokho ekuphawulile ngesimo samalungelo abantu eTurkmenistan yathi uhulumeni “kufanele uthathe zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze ubuyekeze umthetho wawo uwenze ube nenye inkonzo engenziwa uma umuntu ekhetha ukungayi empini. Uhulumeni kufanele uqikelele ukuthi umthetho ukuveza ngokucacile ukuthi abantu banelungelo lokwenqaba ubusosha ngesizathu sikanembeza.” Ngokuphathelene nomsebenzi wenkolo, lo mbiko waqhubeka unxusa uhulumeni ukuba “uqikelele ukuthi imithetho nemikhuba yawo yokubhalisa izinhlangano zenkolo kuyawahlonipha amalungelo abantu okukhulekela ngokukhululekile nokuveza izinkolelo zabo ezingokwenkolo njengoba kushiwo eSivumelwaneni.” OFakazi baseTurkmenistan bangakujabulela ukubhalisa umsebenzi wabo ukuze bakwazi ukukhulekela ngokuthula.

Amathemba Entuthuko

OFakazi BakaJehova banethemba lokuthi izinyathelo ezisanda kuthathwa uhulumeni waseTurkmenistan zizoholela ekuhlonishweni kwamalungelo abantu avamile, ikakhulukazi ilungelo lenkululeko kanembeza, yenkolo neyezinkolelo. Ummeli woFakazi wathi: “OFakazi BakaJehova banethemba lokuthi izingxoxo ezakhayo zingazixazulula izinto ezikhathaza uhulumeni waseTurkmenistan ngendlela evumela oFakazi ukuba balondoloze unembeza omuhle bephila ukuphila okuzolile kokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu.”

Izikhathi Zezenzakalo

 1. March 9, 2015

  KusenoFakazi oyedwa oboshiwe ejele ngenxa yokwenqaba ubusosha ngesizathu sikanembeza.

 2. November 18, 2014

  KunoFakazi ababili ababoshiwe ngenxa yokwenqaba ubusosha ngesizathu sikanembeza.

 3. October 22, 2014

  UMongameli waseTurkmenistan unika oFakazi BakaJehova abangu-8 ushwele futhi bayakhululwa.

 4. September 30, 2014

  Kuboshwa oFakazi abangu-9—abangu-7 kubo baboshelwa ukwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza kanti ababili babekwa amacala angamanga bejeziselwa umsebenzi wabo ongokwenkolo.

 5. September 2, 2014

  Iziphathimandla zaseTurkmenistan zikhulula uBibi Rahmanova zishintshe nesigwebo sakhe seminyaka emine ejele sibe esinemibandela.

 6. August 18, 2014

  UBibi Rahmanova ulahlwa ngecala elingamanga futhi ugwetshwa iminyaka emine ejele.

 7. July 25, 2014

  KunoFakazi abangu-7 ejele—abahlanu baboshelwe ukwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza kanti ababili babekwe amacala angamanga bejeziselwa umsebenzi wabo wenkolo.

 8. April 6, 2014

  Kuvalelwa oFakazi abangu-26, abangu-13 kubo baboshwa ngaphandle kobufakazi becala abalenzile. Abanye abangu-13 bayahlawuliswa.

 9. November 2013

  KusenoFakazi BakaJehova abangu-9 ejele—abangu-8 kubo baboshelwe ukwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza kanti oyedwa uboshelwe amacala angamanga ngenxa yokwenza umsebenzi ongokwenkolo.

 10. August 29, 2013

  OFakazi abathathu bamangalela iTurkmenistan kuyi-CCPR ngenxa yokungaliqapheli ilungelo labo lokwenqaba ubusosha ngesizathu sikanembeza.

 11. May 1, 2013

  OFakazi ababili bamangalela iTurkmenistan kuyi-CCPR ngenxa yokungaliqapheli ilungelo labo lokwenqaba ubusosha ngesizathu sikanembeza.

 12. January 24, 2013

  Amaphoyisa angu-30 ahlasela kwaNavruz Nasyrlayev ngemva kwamasonto ambalwa kufike izikhalazo ze-CCPR kuhulumeni waseTurkmenistan. Amaphoyisa ashaya ephindelela umndeni wakhe nezivakashi zakhe.

 13. September 7, 2012

  OFakazi abayishumi bamangalela iTurkmenistan kuyi-CCPR ngokungaliqapheli ilungelo labo lokwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza. UNavruz Nasyrlayev ungummangali oyinhloko.

 14. August 21, 2008

  OFakazi BakaJehova bafaka isicelo sokubhaliswa uhulumeni ngokomthetho eTurkmenistan.

^ isig. 6 IKomiti Yamalungelo Abantu, ebizwa ngokuthi i-CCPR, iqapha ukusetshenziswa kweSivumelwano Somhlaba Wonke Samalungelo Abantu Emphakathini Nakwezombusazwe (ICCPR), okuyiSivumelwano iTurkmenistan eyaba yingxenye yaso ngo-1997 futhi, ngonyaka ofanayo, yamukela iSivumelwano Sokuqala se-ICCPR.